कृष्णा अष्टकम

श्रियाश्लिष्टो विष्णु: स्थिरचरवपुर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताब्जनयन: ।
गदी शंखी चक्री विमलवनमाली स्थिररूचि: शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय: ।। 1।।

Read More >>
श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली | कृष्ण 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna

ॐ कृष्णाय नमः। Om Krishnaya Namah।
ॐ कमलानाथाय नमः। Om Kamalanathaya Namah।
ॐ वासुदेवाय नमः। Om Vasudevaya Namah।
ॐ सनातनाय नमः। Om Sanatanaya Namah।

Read More >>
श्री कृष्णाची आरती | Shree Krushna Aarti

ओवाळू आरती मदनगोपाळा ।
श्यामसुंदरा गळा वैजयंतीमाळा ।।ध्रु।।
चरणकमल ज्याचे ति सुकुमार ।
ध्वजवज्राकुश ब्रीदाचे तोडर ।। १ ।।

Read More >>