श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली | राम 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Rama

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली | राम 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Rama

श्री राम 108 नामावली


1ॐ श्रीरामाय नमः।Om Shriramaya Namah।
2ॐ रामभद्राय नमः।Om Ramabhadraya Namah।
3ॐ रामचन्द्राय नमः।Om Ramachandraya Namah।
4ॐ शाश्वताय नमः।Om Shashwataya Namah।
5ॐ राजीवलोचनाय नमः।Om Rajivalochanaya Namah।
6ॐ श्रीमते नमः।Om Shrimate Namah।
7ॐ राजेन्द्राय नमः।Om Rajendraya Namah।
8ॐ रघुपुङ्गवाय नमः।Om Raghupungavaya Namah।
9ॐ जानकीवल्लभाय नमः।Om Janakivallabhaya Namah।
10ॐ जैत्राय नमः।Om Jaitraya Namah।
11ॐ जितामित्राय नमः।Om Jitamitraya Namah।
12ॐ जनार्दनाय नमः।Om Janardanaya Namah।
13ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः।Om Vishwamitrapriyaya Namah।
14ॐ दान्ताय नमः।Om Dantaya Namah।
15ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः।Om Sharanatranatatparaya Namah।
16ॐ वालिप्रमथनाय नमः।Om Valipramathanaya Namah।
17ॐ वाग्मिने नमः।Om Vagmine Namah।
18ॐ सत्यवाचे नमः।Om Satyavache Namah।
19ॐ सत्यविक्रमाय नमः।Om Satyavikramaya Namah।
20ॐ सत्यव्रताय नमः।Om Satyavrataya Namah।
21ॐ व्रतधराय नमः।Om Vratadharaya Namah।
22ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः।Om Sadahanumadashritaya Namah।
23ॐ कौसलेयाय नमः।Om Kausaleyaya Namah।
24ॐ खरध्वंसिने नमः।Om Kharadhwansine Namah।
25ॐ विराधवधपण्डिताय नमः।Om Viradhavadhapanditaya Namah।
26ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः।Om Vibhishanaparitratre Namah।
27ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः।Om Harakodandakhandanaya Namah।
28ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः।Om Saptatalaprabhetre Namah।
29ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः।Om Dashagrivashiroharaya Namah।
30ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः।Om Jamadagnyamahadarpadalaya Namah।
31ॐ ताटकान्तकाय नमः।Om Tatakantakaya Namah।
32ॐ वेदान्तसाराय नमः।Om Vedantasaraya Namah।
33ॐ वेदात्मने नमः।Om Vedatmane Namah।
34ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः।Om Bhavarogasyabheshajaya Namah।
35ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः।Om Dushanatrishirohantre Namah।
36ॐ त्रिमूर्तये नमः।Om Trimurtaye Namah।
37ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।Om Trigunatmakaya Namah।
38ॐ त्रिविक्रमाय नमः।Om Trivikramaya Namah।
39ॐ त्रिलोकात्मने नमः।Om Trilokatmane Namah।
40ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः।Om Punyacharitrakirtanaya Namah।
41ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।Om Trilokarakshakaya Namah।
42ॐ धन्विने नमः।Om Dhanwine Namah।
43ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः।Om Dandakaranyakartanaya Namah।
44ॐ अहल्याशापशमन नमः।Om Ahalyashapashamana Namah।
45ॐ पितृभक्ताय नमः।Om Pitribhaktaya Namah।
46ॐ वरप्रदाय नमः।Om Varapradaya Namah।
47ॐ जितेन्द्रियाय नमः।Om Jitendriyaya Namah।
48ॐ जितक्रोधाय नमः।Om Jitakrodhaya Namah।
49ॐ जितमित्राय नमः।Om Jitamitraya Namah।
50ॐ जगद्गुरवे नमः।Om Jagadgurave Namah।
51ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः।Om Rikshavanarasanghatine Namah।
52ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः।Om Chitrakutasamashrayaya Namah।
53ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः।Om Jayantatranavaradaya Namah।
54ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः।Om Sumitraputrasevitaya Namah।
55ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः।Om Sarvadevadidevaya Namah।
56ॐ मृतवानरजीवनाय नमः।Om Mritavanarajivanaya Namah।
57ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः।Om Mayamarichahantre Namah।
58ॐ महादेवाय नमः।Om Mahadevaya Namah।
59ॐ महाभुजाय नमः।Om Mahabhujaya Namah।
60ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः।Om Sarvadevastutaya Namah।
61ॐ सौम्याय नमः।Om Saumyaya Namah।
62ॐ ब्रह्मण्याय नमः।Om Brahmanyaya Namah।
63ॐ मुनिसंस्तुताय नमः।Om Munisanstutaya Namah।
64ॐ महायोगिने नमः।Om Mahayogine Namah।
65ॐ महोदराय नमः।Om Mahodaraya Namah।
66ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः।Om Sugrivepsitarajyadaya Namah।
67ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः।Om Sarvapunyadhikaphalaya Namah।
68ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः।Om Smritasarvaghanashanaya Namah।
69ॐ आदिपुरुषाय नमः।Om Adipurushaya Namah।
70ॐ परमपुरुषाय नमः।Om Paramapurushaya Namah।
71ॐ महापुरुषाय नमः।Om Mahapurushaya Namah।
72ॐ पुण्योदयाय नमः।Om Punyodayaya Namah।
73ॐ दयासाराय नमः।Om Dayasaraya Namah।
74ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।Om Puranapurushottamaya Namah।
75ॐ स्मितवक्त्राय नमः।Om Smitavaktraya Namah।
76ॐ मितभाषिणे नमः।Om Mitabhashine Namah।
77ॐ पूर्वभाषिणे नमः।Om Purvabhashine Namah।
78ॐ राघवाय नमः।Om Raghavaya Namah।
79ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः।Om Anantagunagambhiraya Namah।
80ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः।Om Dhirodattagunottamaya Namah।
81ॐ मायामानुषचारित्राय नमः।Om Mayamanushacharitraya Namah।
82ॐ महादेवादिपूजिताय नमः।Om Mahadevadipujitaya Namah।
83ॐ सेतुकृते नमः।Om Setukrite Namah।
84ॐ जितवाराशये नमः।Om Jitavarashaye Namah।
85ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः।Om Sarvatirthamayaya Namah।
86ॐ हरये नमः।Om Haraye Namah।
87ॐ श्यामाङ्गाय नमः।Om Shyamangaya Namah।
88ॐ सुन्दराय नमः।Om Sundaraya Namah।
89ॐ शूराय नमः।Om Shuraya Namah।
90ॐ पीतवाससे नमः।Om Pitavasase Namah।
91ॐ धनुर्धराय नमः।Om Dhanurdharaya Namah।
92ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः।Om Sarvayajnadhipaya Namah।
93ॐ यज्विने नमः।Om Yajvine Namah।
94ॐ जरामरणवर्जिताय नमः।Om Jaramaranavarjitaya Namah।
95ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः।Om Shivalingapratishthatre Namah।
96ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः।Om Sarvapagunavarjitaya Namah।
97ॐ परमात्मने नमः।Om Paramatmane Namah।
98ॐ परब्रह्मणे नमः।Om Parabrahmane Namah।
99ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
100ॐ परंज्योतिषे नमः।Om Paranjyotishe Namah।
101ॐ परंधाम्ने नमः।Om Paramdhamne Namah।
102ॐ पराकाशाय नमः।Om Parakashaya Namah।
103ॐ परात्पराय नमः।Om Paratparaya Namah।
104ॐ परेशाय नमः।Om Pareshaya Namah।
105ॐ पारगाय नमः।Om Paragaya Namah।
106ॐ पाराय नमः।Om Namah।
107ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः।Om Sarvadevatmakaya Namah।
108ॐ परस्मै नमः।Om Parasmai Namah।
Rama- Ashtottara Shatanamavali

इतर अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह


श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली | विष्णु 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Vishnu
श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली | गणेश 108 नामावली | Ganesh Ashtottara Shatanamavali
श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली | शिव 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Shiva
श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली | कृष्ण 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna
श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली | हनुमान 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Hanuman
श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली | लक्ष्मी 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Lakshmi
श्री देवी दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली | दुर्गा 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Durga
सिद्धिविनायक अष्टोत्तर शतनामावली | सिद्धिविनायक 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Siddhivinayak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *