शिवलीलामृत अध्याय पंधरावा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 15

श्रीगणेशाय नमः ॥ जयजय श्रीगंगाधरा । त्रिशूळपाणी पंचवक्त्रा ।अर्धनारीनटेश्वरा । श्रीशंकरा नीलकंठा ॥ १ ॥ भस्मोद्भूलना त्रिनयना । कर्पूरगौरा नागभूषणा ।गजास्यजनका गौरीरमणा । भक्तवत्सला दयानिधे

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय चौदावा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 14

श्रीगणेशाय नमः ॥ भस्मासुरहरणा भाललोचना । भार्गववरदा भस्मलेपना ।भक्तवत्सला भवभयहरणा । भेदातीता भूताधिपते ॥ १ ॥ भवानीवरा भक्ततारका । भोगिभूषणा भूतपालका ।भाविकरक्षका भवभयहारका । भक्तरक्षका

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय तेरावा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 13

श्रीगणेशाय नमः ॥ जो सद्गुरु ब्रह्मानंद । अपर्णाहृदयाञ्जमिलिंद ।स्मरारि गजास्यजनक प्रसिद्ध । चरणारविंद नमू त्याचे ॥ १ ॥ स्कंदपुराण सूत । शौनकादिकांप्रती सांगत ।त्रेतायुगीं अद्भुत

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय बारावा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 12

श्रीगणेशाय नमः ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रवर्ण । ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ पूर्ण ।स्त्री बाल वृद्ध तरुण । सर्वी शिवकीर्तन करावे ॥ १ ॥ शिवस्मरण नावडे

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय अकरावा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 11

श्रीगणेशाय नमः ॥ धन्य धन्य तेच जन । जे शिवभजनीं परायण ।सदा शिवलीलामृत श्रवण । अर्चन सदा शिवाचें ॥ १ ॥ सूत म्हणे शौनकादिकांप्रती ।

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय दहावा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 10

श्रीगणेशाय नमः ॥ कामगजविदारकपंचानना । क्रोधजलदविध्वंसप्रभंजना ।मदतमहारका चंडकिरणा । चंद्रशेखरा वृषभध्वजा ॥ १ ॥ मत्सरदुर्धरविपिनदहना । दंभनगच्छेदका सहस्रनयना ।अहंकारअंधकासुरमर्दना । धर्मवर्धना भालनेत्रा ॥ २ ॥

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय नववा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 9

शिवलीलामृत अध्याय 9: भस्ममहिमा श्रीगणेशाय नमः ॥ जेथे शिवनामघोष निरंतर । तेथे कैंचे जन्ममरणसंसार ।तिही कळिकाळ जिंकिला समग्र । शिवशिवछंदेकरूनिया ॥ १ ॥ पाप जळावया

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय आठवा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 8

श्रीगणेशाय नमः ॥ जय जय शिव ब्रह्मानंदमूर्ती । वेदवंद्य तू भोळा चक्रवर्ती ।शिवयोगिरूपे भद्रायूप्रती । अगाध नीती प्रगटविली ॥ १ ॥ तुझिया बळे विश्वव्यापका ।

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय सातवा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 7

श्रीगणेशाय नमः ॥ जय जय किशोरचंद्रशेखरा । उर्वीधरेंद्रनंदिनीवरा ।भुजंगभूषणा सप्तकरनेत्रा । लीला विचित्रा तूझिया ॥ १ ॥ भानुकोटितेज अपरिमिता । विश्वव्यापका विश्वनाथा ।रमामाधवप्रिया भूताधिपते अनंता

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय सहावा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 6

श्रीगणेशाय नमः ॥ जय जय मदनांतका मनमोहना । मदमत्सरकाननदहना ।हे भवभयपाशनिकृंतना । भवानीरंजना भयहारका ॥ १ ॥ हिमाद्रिजामाता गंगाधरा । सिंधुरवदनजनका कर्पूरगौरा ।पद्मनाभमनरंजना त्रिपुरहरा ।

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय पाचवा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 5

श्रीगणेशाय नमः ॥ सदाशिव अक्षरे चारी । सदा उच्चारी ज्याची वैखरी ।जो नित्य शिवार्चन करी । तो उद्धरी बहुता जीवा ॥ 1 ॥ बहुत प्रायश्चित्तांचे

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय चौथा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 4

श्रीगणेशाय नमः ॥ धराधरेंद्रनंदिनीमानससरोवर । मराळ उदार कर्पूरगौर ।अगम्य गुण अपार । तुझे वर्णिती सर्वदा ॥ 1 ॥ न कळे जयाचे मूळ मध्य अवसान ।

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय तिसरा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 3

श्रीगणेशाय नमः ॥ जय जय शिव मंगलधामा । निजजनहृदयआरामा ।चराचरफलांकितद्रुमा । नामाअनामातीत तू ॥ १ ॥ इंदिरावरभगिनीनीमनरंजना । षडास्यजनका शफरीध्वजदहना ।ब्रह्मानंद भाललोचना । भवभंजना त्रिपुरांतका

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय दुसरा | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 2

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जेथे सर्वदा शिवस्मरण । तेथे भुक्ति मुक्ति सर्वकल्याण ।नाना संकटे विघ्ने दारुण । न बाधती कालत्रयी ॥ १ ॥ संकेते अथवा

Read More >>
शिवलीलामृत अध्याय पहिला | Shri Shiv Leelamruta Adhyay 1

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ।श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीसांबसदाशिवाय नमः । ॐ नमोजी शिवा अपरिमिता । आदि अनादि मायातीता ।पूर्णब्रह्मानंदा शाश्वता । हेरंबताता जगद्‌गुरो ॥

Read More >>