श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली | कृष्ण 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna

श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली | कृष्ण 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna

श्री कृष्ण 108 नामावली


1ॐ कृष्णाय नमः।Om Krishnaya Namah।
2ॐ कमलानाथाय नमः।Om Kamalanathaya Namah।
3ॐ वासुदेवाय नमः।Om Vasudevaya Namah।
4ॐ सनातनाय नमः।Om Sanatanaya Namah।
5ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।Om Vasudevatmajaya Namah।
6ॐ पुण्याय नमः।Om Punyaya Namah।
7ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।Om Lilamanusha Vigrahaya Namah।
8ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah।
9ॐ यशोदावत्सलाय नमः।Om Yashodavatsalaya Namah।
10ॐ हरिये नमः।Om Hariye Namah।
11ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः।Om Chaturbhujattachakrasigada Namah।
12ॐ शङ्खाम्बुजायुधाय नमः।Om Shankhambujayudaya Namah।
13ॐ देवकीनन्दनाय नमः।Om Devakinandanaya Namah।
14ॐ श्रीशाय नमः।Om Shrishaya Namah।
15ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।Om Nandagopapriyatmajaya Namah।
16ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः।Om Yamunavegasamharine Namah।
17ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः।Om Balabhadrapriyanujaya Namah।
18ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।Om Putanajivitaharaya Namah।
19ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।Om Shakatasurabhanjanaya Namah।
20ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।Om Nandavrajajananandine Namah।
21ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
22ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।Om Navanitaviliptangaya Namah।
23ॐ नवनीतनटनाय नमः।Om Navanitanatanaya Namah।
24ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।Om Muchukundaprasadakaya Namah।
25ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।Om Shodashastrisahasreshaya Namah।
26ॐ त्रिभङ्गिने नमः।Om Tribhangine Namah।
27ॐ मधुराकृतये नमः।Om Madhurakritaye Namah।
28ॐ शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः।Om Shukavagamritabdindave Namah।
29ॐ गोविन्दाय नमः।Om Govindaya Namah।
30ॐ योगिनांपतये नमः।Om Yoginampataye Namah।
31ॐ वत्सवाटचराय नमः।Om Vatsavatacharaya Namah।
32ॐ अनन्ताय नमः।Om Anantaya Namah।
33ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।Om Dhenukasurabhanjanaya Namah।
34ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।Om Trinikrita Trinavartaya Namah।
35ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।Om Uttalottalabhetre Namah।
36ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।Om Yamalarjunabhanjanaya Namah।
37ॐ योगिने नमः।Om Yogine Namah।
38ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।Om Tamalashyamalakritiye Namah।
39ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।Om Gopagopishwaraya Namah।
40ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।Om Kotisuryasamaprabhaya Namah।
41ॐ इलापतये नमः।Om Ilapataye Namah।
42ॐ परंज्योतिषे नमः।Om Paramjyotishe Namah।
43ॐ यादवेंद्राय नमः।Om Yadavendraya Namah।
44ॐ यदूद्वहाय नमः।Om Yadudvahaya Namah।
45ॐ वनमालिने नमः।Om Vanamaline Namah।
46ॐ पीतवसने नमः।Om Pitavasane Namah।
47ॐ पारिजातापहारकाय नमः।Om Parijatapaharakaya Namah।
48ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।Om Govarthanchalodhartreya Namah।
49ॐ गोपालाय नमः।Om Gopalaya Namah।
50ॐ सर्वपालकाय नमः।Om Sarvapalakaya Namah।
51ॐ अजाय नमः।Om Ajaya Namah।
52ॐ निरञ्जनाय नमः।Om Niranjanaya Namah।
53ॐ कामजनकाय नमः।Om Kamajanakaya Namah।
54ॐ कञ्जलोचनाय नमः।Om Kanjalochanaya Namah।
55ॐ मधुघ्ने नमः।Om Madhughne Namah।
56ॐ मथुरानाथाय नमः।Om Mathuranathaya Namah।
57ॐ द्वारकानायकाय नमः।Om Dwarakanayakaya Namah।
58ॐ बलिने नमः।Om Baline Namah।
59ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।Om Brindavananta Sancharine Namah।
60ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।Om Tulasidama Bhushanaya Namah।
61ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।Om Syamantakamarnerhartre Namah।
62ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।Om Naranarayanatmakaya Namah।
63ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः।Om Kubja Krishnambaradharaya Namah।
64ॐ मायिने नमः।Om Mayine Namah।
65ॐ परमपुरुषाय नमः।Om Paramapurushaya Namah।
66ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah।
67ॐ संसारवैरिणे नमः।Om Sansaravairine Namah।
68ॐ कंसारये नमः।Om Kamsaraye Namah।
69ॐ मुरारये नमः।Om Muraraye Namah।
70ॐ नाराकान्तकाय नमः।Om Narakantakaya Namah।
71ॐ अनादि ब्रह्मचारिणे नमः।Om Anadi Brahmacharine Namah।
72ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।Om Krishnavyasana Karshakaya Namah।
73ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।Om Shishupalashirashchhetre Namah।
74ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः।Om Duryodhanakulantakaya Namah।
75ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।Om Vidurakrura Varadaya Namah।
76ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।Om Vishvarupapradarshakaya Namah।
77ॐ सत्यवाचे नमः।Om Satyavache Namah।
78ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।Om Satya Sankalpaya Namah।
79ॐ सत्यभामारताय नमः।Om Satyabhamarataya Namah।
80ॐ जयिने नमः।Om Jayine Namah।
81ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।Om Subhadra Purvajaya Namah।
82ॐ विष्णवे नमः।Om Vishnave Namah।
83ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah।
84ॐ जगद्गुरवे नमः।Om Jagadgurave Namah।
85ॐ जगन्नाथाय नमः।Om Jagannathaya Namah।
86ॐ वेणुनाद विशारदाय नमः।Om Venunada Visharadaya Namah।
87ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah।
88ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।Om Banasura Karantakaya Namah।
89ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।Om Yudhishthira Pratishthatre Namah।
90ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।Om Barhibarhavatamsakaya Namah।
91ॐ पार्थसारथये नमः।Om Parthasarathaye Namah।
92ॐ अव्यक्ताय नमः।Om Avyakta Namah।
93ॐ गीतामृत महोदधये नमः।Om Gitamrita Mahodadhaye Namah।
94ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः।Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah।
95ॐ दामोदराय नमः।Om Damodaraya Namah।
96ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।Om Yajnabhoktre Namah।
97ॐ दानवेन्द्र विनाशकाय नमः।Om Danavendra Vinashakaya Namah।
98ॐ नारायणाय नमः।Om Narayanaya Namah।
99ॐ परब्रह्मणे नमः।Om Parabrahmane Namah।
100ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।Om Pannagashana Vahanaya Namah।
101ॐ जलक्रीडा समासक्त गोपीवस्त्रापहाराकाय नमः।Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah।
102ॐ पुण्य श्लोकाय नमः।Om Punya Shlokaya Namah।
103ॐ तीर्थकृते नमः।Om Tirthakrite Namah।
104ॐ वेदवेद्याय नमः।Om Vedavedyaya Namah।
105ॐ दयानिधये नमः।Om Dayanidhaye Namah।
106ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।Om Sarvabhutatmakaya Namah।
107ॐ सर्वग्रह रुपिणे नमः।Om Sarvagraha Rupine Namah।
108ॐ परात्पराय नमः।Om Paratparaya Namah।
कृष्ण 108 नामावली

इतर अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह


श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली | विष्णु 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Vishnu
श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली | गणेश 108 नामावली | Ganesh Ashtottara Shatanamavali
श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली | शिव 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Shiva
श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली | राम 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Rama
श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली | हनुमान 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Hanuman
श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली | लक्ष्मी 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Lakshmi
श्री देवी दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली | दुर्गा 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Durga
सिद्धिविनायक अष्टोत्तर शतनामावली | सिद्धिविनायक 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Siddhivinayak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *