श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय एकविसावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 21

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ निर्मिली सुंदर देवमंदिरे । चौक बैठका नाना प्रकारे ।कळस ठेवल्यावरी सारे । पूर्ण झाली म्हणती त्या ॥१॥ स्वामीचरित्र सारामृत ।

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय विसावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 20

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ जयजयाजी करुणाकरा । जयजयाजी यतिवरा ।भक्तजन संतापहरा । सर्वेश्वरा गुरुराया ॥१॥ लीलावेषधारी दत्ता । सर्वसाक्षी अनंता ।विमलरुपा गुरुनाथा । परब्रह्म

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय एकोणीसवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 19

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ एकाग्रचित्ते करिता श्रवण । तेणे होय दिव्य ज्ञान ।त्या ज्ञाने परमार्थसाधन । पंथ सुलभ होतसे ॥१॥ सच्चरित्रे श्रवण करिता ।

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय अठरावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 18

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ स्वामीसुताच्या गादीवर । कोण नेमावा अधिकारी ।ऐसा प्रश्न सेवेकरी । करिताती समर्थांते ॥१॥ तेव्हा बोलले समर्थ । सेवेकरी असती सांप्रत

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सतरावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 17

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ मागील अध्यायी कथा सुंदर । प्रख्यात जे मुंबई शहर ।तेथे येऊनी स्वामीसुत । मठ स्थापिती समर्थांचा ॥१॥ षड्विकार जिंकिले ।

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सोळहवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 16

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ भक्तजन तारणार्थ । यतिरुपे श्रीदत्त ।भूवरी प्रगट होत । अक्कलकोटी वास केला ॥१॥ जे जे झाले त्यांचे भक्त । त्यात

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय पंधरावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 15

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ नलगे करणे तीर्थाटन । हठयोगादिक साधन ।वेदाभ्यास शास्त्रज्ञान । मोक्षसाधनकारणे ॥१॥ अंतरी स्वामीभक्ती जडता । चारी पुरुषार्थ येती हाता ।पाप

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय चौदावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 14

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ जयजयाजी करुणाघना । जयजयाजी अघशमना ।जयजयाजी परमपावना । दीनबंधा जगद़्गुरु ॥१॥ आपुल्या कृपे करोन । त्रयोदश अध्यायपर्यंत ।वर्णिले स्वामी चरित्रामृत

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय तेरावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 13

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ शुक्लपक्षीचा शशिकर । वाढे जैसा उत्तरोत्तर ।तैसे हे स्वामी चरित्र । अध्यायाध्यायी वाढले ॥१॥ द्वादशाध्यायाचे अंती । श्रीपादभट्ट बाळाप्पाप्रती ।कपट

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय बारावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 12

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ करावया जगदुद्धार । हरावया भूभार ।वारंवार परमेश्वर । नाना अवतार धरितसे ॥१॥ भक्तजन तारणार्थ । अक्कलकोटी श्रीदत्त ।यतिरुपे प्रगट होत

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय अकरावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 11

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ मागले अध्यायी वर्णिले । बाळाप्पा मुरगोडी आले ।पुण्यस्थानी राहिले । तीन रात्री आनंदे ॥१॥ तेथे कळला वृतान्त । अक्कलकोटी साक्षात

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय दहावा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 10

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ गाठी होते पूर्वपुण्य । म्हणूनी पावलो नरजन्म ।याचे सार्थक उत्तम । करणे उचित आपणा ॥१॥ ऐसा मनी करुनी विचार ।

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ सारामृत अध्याय

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ घरोघरी स्वामीकीर्तने । नित्य होती ब्राह्मण-भोजने ।स्वामीनामाची जप ध्याने अखंडित चालती ॥१॥ दिगंतरी गाजली ख्याती । कामना धरोनी चित्ती ।बहुत

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय आठवा | Swami Samarth Charitra Saramrut Adhyay 8

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ जयजयाजी सुखधामा । जयजयाजी परब्रह्मा ।जयजय भक्तजन विश्रामा । अनंतवेषा अनंता ॥१॥ तुझ्याच कृपे करोन । अल्प वर्णिले स्वामीचरित्र ।पुढे

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ सारामृत अध्याय सातवा_

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ जयजयाजी निर्गुणा । जयजयाजी सनातना ।जयजयाजी अघहरणा । लोकपाला सर्वेशा ॥१॥ आपुल्या कृपेकरोन । अल्प वर्णिले आपुले गुण ।श्रोती द्यावे

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ सारामृत अध्याय सहावा

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ धरोनी शिशूचा हात । अक्षरे पंडित लिहवीत ।तैसे स्वामीचरित्रामृत । स्वामी समर्थ वदविती ॥१॥ मी केवळ मतिमंद । केवी वर्णू

Read More >>