सिद्धिविनायक अष्टोत्तर शतनामावली | सिद्धिविनायक 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Siddhivinayak

श्री सिद्धिविनायक 108 नामावली


1ॐ विनायकाय नमः।Om Vinayakaya Namah।
2ॐ विघ्नराजाय नमः।Om Vighnarajaya Namah।
3ॐ गौरीपुत्राय नमः।Om Gauriputraya Namah।
4ॐ गणेश्वराय नमः।Om Ganeshwaraya Namah।
5ॐ समस्तजगदाधाराय नमः।Om Samastajagadadharaya Namah।
6ॐ अव्ययाय नमः।Om Avyayaya Namah।
7ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।Om Sarvasiddhipradayakaya Namah।
8ॐ दक्षाध्यक्ष्याय नमः।Om Dakshadhyakshyaya Namah।
9ॐ द्विजप्रियाय नमः।Om Dwijapriyaya Namah।
10ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः।Om Agnigarbhachchhide Namah।
11ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः।Om Indrashripradaya Namah।
12ॐ वाणीबलप्रदाय नमः।Om Vanibalapradaya Namah।
13ॐ पूताय नमः।Om Putaya Namah।
14ॐ शर्वतनयाय नमः।Om Sharvatanayaya Namah।
15ॐ गौरीतनूजाय नमः।Om Gauritanujaya Namah।
16ॐ शर्वरीप्रियाय नमः।Om Sharvaripriyaya Namah।
17ॐ सर्वात्मकाय नमः।Om Sarvatmakaya Namah।
18ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः।Om Srishtikartre Namah।
19ॐ देवानीकार्चिताय नमः।Om Devanikarchitaya Namah।
20ॐ शिवाय नमः।Om Shivaya Namah।
21ॐ शुद्धाय नमः।Om Shuddhaya Namah।
22ॐ बुद्धिप्रियाय नमः।Om Buddhipriyaya Namah।
23ॐ शान्ताय नमः।Om Shantaya Namah।
24ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।Om Brahmacharine Namah।
25ॐ गजाननाय नमः।Om Gajananaya Namah।
26ॐ द्वैमातुराय नमः।Om Dwaimaturaya Namah।
27ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।Om Munistutyaya Namah।
28ॐ भक्त विघ्न विनाशनाय नमःOm Bhakta Vighna Vinashanaya Namah।
29ॐ एकदन्ताय नमः।Om Ekadantaya Namah।
30ॐ चतुर्बाहवे नमः।Om Chaturbahave Namah।
31ॐ शक्तिसंयुताय नमः।Om Shaktisamyutaya Namah।
32ॐ चतुराय नमः।Om Chaturaya Namah।
33ॐ लम्बोदराय नमः।Om Lambodaraya Namah।
34ॐ शूर्पकर्णाय नमः।Om Shurpakarnaya Namah।
35ॐ हेरम्बाय नमः।Om Herambaya Namah।
36ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः।Om Brahmavittamaya Namah।
37ॐ कालाय नमः।Om Kalaya Namah।
38ॐ ग्रहपतये नमः।Om Grahapataye Namah।
39ॐ कामिने नमः।Om Kamine Namah।
40ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः।Om Somasuryagnilochanaya Namah।
41ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः।Om Pashankushadharaya Namah।
42ॐ छन्दाय नमः।Om Chhandaya Namah।
43ॐ गुणातीताय नमः।Om Gunatitaya Namah।
44ॐ निरञ्जनाय नमः।Om Niranjanaya Namah।
45ॐ अकल्मषाय नमः।Om Akalmashaya Namah।
46ॐ स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः।Om Swayamsiddharchitapadaya Namah।
47ॐ बीजापूरकराय नमः।Om Bijapurakaraya Namah।
48ॐ अव्यक्ताय नमः।Om Avyaktaya Namah।
49ॐ गदिने नमः।Om Gadine Namah।
50ॐ वरदाय नमः।Om Varadaya Namah।
51ॐ शाश्वताय नमः।Om Shashwataya Namah।
52ॐ कृतिने नमः।Om Kritine Namah।
53ॐ विद्वत्प्रियाय नमः।Om Vidwatpriyaya Namah।
54ॐ वीतभयाय नमः।Om Vitabhayaya Namah।
55ॐ चक्रिणे नमः।Om Chakrine Namah।
56ॐ इक्षुचापधृते नमः।Om Ikshuchapadhrite Namah।
57ॐ अब्जोत्पलकराय नमः।Om Abjotpalakaraya Namah।
58ॐ श्रीधाय नमः।Om Shridhaya Namah।
59ॐ श्रीहेतवे नमः।Om Shrihetave Namah।
60ॐ स्तुतिहर्षताय नमः।Om Stutiharshataya Namah।
61ॐ कलाद्भृते नमः।Om Kaladbhrite Namah।
62ॐ सिद्धिदाय नमः।Om Siddhidaya Namah।
63ॐ चन्द्रचूडाय नमः।Om Chandrachudaya Namah।
64ॐ अमरेश्वराय नमः।Om Amareshwaraya Namah।
65ॐ नागयज्ञोपवीतिने नमः।Om Nagayajnopavitine Namah।
66ॐ श्रीकान्ताय नमः।Om Shrikantaya Namah।
67ॐ रामार्चितपदाय नमः।Om Ramarchitapadaya Namah।
68ॐ वृतिने नमः।Om Vritine Namah।
69ॐ स्थूलकान्ताय नमः।Om Sthulakantaya Namah।
70ॐ त्रयीकर्त्रे नमः।Om Trayikartre Namah।
71ॐ सङ्घोषप्रियाय नमः।Om Sanghoshapriyaya Namah।
72ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।Om Purushottamaya Namah।
73ॐ स्थूलतुण्डाय नमः।Om Sthulatundaya Namah।
74ॐ अग्रजन्याय नमः।Om Agrajanyaya Namah।
75ॐ ग्रामण्ये नमः।Om Gramanye Namah।
76ॐ गणपाय नमः।Om Ganapaya Namah।
77ॐ स्थिराय नमः।Om Sthiraya Namah।
78ॐ वृद्धिदाय नमः।Om Vriddhidaya Namah।
79ॐ सुभगाय नमः।Om Subhagaya Namah।
80ॐ शूराय नमः।Om Shuraya Namah।
81ॐ वागीशाय नमः।Om Vagishaya Namah।
82ॐ जटिने नमः।Om Jatine Namah।
83ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः।Om Durvabilvapriyaya Namah।
84ॐ कान्ताय नमः।Om Kantaya Namah।
85ॐ पापहारिणे नमः।Om Papaharine Namah।
86ॐ कृतागमाय नमः।Om Kritagamaya Namah।
87ॐ समाहिताय नमः।Om Samahitaya Namah।
88ॐ वक्रतुण्डाय नमः।Om Vakratundaya Namah।
89ॐ श्रीप्रदाय नमः।Om Shripradaya Namah।
90ॐ सौम्याय नमः।Om Saumyaya Namah।
91ॐ भक्ताकाङ्क्षितदाय नमः।Om Bhaktakankshitadaya Namah।
92ॐ अच्युताय नमः।Om Achyutaya Namah।
93ॐ केवलाय नमः।Om Kevalaya Namah।
94ॐ सिद्धाय नमः।Om Siddhaya Namah।
95ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
96ॐ ज्ञानिने नमः।Om Jnanine Namah।
97ॐ मायायुक्ताय नमः।Om Mayayuktaya Namah।
98ॐ दन्ताय नमः।Om Dantaya Namah।
99ॐ प्रसन्नात्मने नमः।Om Prasannatmane Namah।
100ॐ भयावर्चिताय नमः।Om Bhayavarchitaya Namah।
101ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः।Om Pramattadaityabhayadaya Namah।
102ॐ व्यक्तमूर्तये नमः।Om Vyaktamurtaye Namah।
103ॐ अमूर्तये नमः।Om Amurtaye Namah।
104ॐ पार्वतीशङ्करोत्सङ्गखेलनोOm Parvatishankarotsangakhelanotsavalalanaya Namah।
105ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः।Om Skandagrajaya Namah।
106ॐ वरमूषकवाहनाय नमः।Om Varamushakavahanaya Namah।
107ॐ हृष्टस्तुताय नमः।Om Hrishtastutaya Namah।
108ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः।Om Brahmishthaya Namah।

इतर अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह


श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली | विष्णु 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Vishnu
श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली | गणेश 108 नामावली | Ganesh Ashtottara Shatanamavali
श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली | शिव 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Shiva
श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली | राम 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Rama
श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली | कृष्ण 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna
श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली | हनुमान 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Hanuman
श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली | लक्ष्मी 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Lakshmi
श्री देवी दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली | दुर्गा 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Durga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *