Swami Samarth Shej Aarti

आतां स्वामी सुखें निद्रा करा अवधुता ।
स्वामी अवधुता ।
चिन्मय, सुखधामी जाऊनी, पहुडा एकांता ।।
वैराग्याचा कुंचा घेऊनी चौक झाडीला ।
गुरु हा चौक झाडीला ।।
तयावरी सप्रेमाचा शिडकावा केला ।।१।।

Read More >>
Aarti Ovaloo Charani Theuniya Matha-Swami Samarth Aarati

जय देव, जय देव, जय श्री स्वामी समर्था,
जय श्री स्वामी समर्था।
आरती ओवाळू चरणी ठेउनिया माथा

Read More >>
आरती स्वामी राजा, कोटी आदित्यतेजा -स्वामी समर्थ आरती | Aarti Swami Raja, Koti Aditya Teja-Swami Samarth Aarati

आरती स्वामी राजा । कोटी आदित्यतेजा ।
तु गुरु मायबाप । प्रभू अजानुभुजा ।
आरती स्वामी राजा ॥धृ॥

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ आरती-जय जय सद्-गुरु स्वामी समर्था, आरती करु गुरुवर्या रे

जय जय सद्-गुरु स्वामी समर्था,
आरती करु गुरुवर्या रे ।
अगाध महिमा तव चरणांचा,
वर्णाया मति दे यारे ॥धृ॥

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ काकड आरती | Shri Swami Samarth Kakad Aarti

ओवाळीतो काकड आरती स्वामी समर्थ तुजप्रती
। स्वामी समर्थ तुजप्रती। चरण दावी जगत्पते ।
स्मरतो तुझी अभिमूर्ती ॥

Read More >>