सप्तशती गुरूचरित्र अध्याय पहिला

श्री गणेशाय नम: । श्री सरस्वत्यै नम: । श्री गुरुभ्यो नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा । ऊँ नमो सर्व सिध्दाय स्वाहा । ॥ श्री

Read More >>
श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय दुसरा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा । चिंतोपंत टोळ सोलापुरात । मामलेदार म्हणूनी काम करीत ।कारकून त्यांचा असत । सातार्‍याचा रहिवासी ॥१॥ रजा

Read More >>
श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय तिसरा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा: ॥ दत्तात्रेयो हरि कृष्णो । मुकुंदो आनंददायका ।मुनी दिगंबरो बालो । सर्वज्ञो ज्ञानसागरा ॥१॥ दिगंबर मुने बाला

Read More >>
श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय चौथा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा ॥ राहोनी अक्कलकोटात । असंख्य सिध्द निर्मित ।ऐसा महिमा अद्‍भुत । श्री स्वामी समर्थांचा ॥१॥ असता स्वामी

Read More >>
श्री गुरुचरित्र सप्तशती अध्याय पाचवा

श्री गणेशाय नम: | ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा ॥ ब्रह्मनिष्ठा वामन । स्वामी आज्ञे करोन ।बडोद्यात राहोन । लोककल्याण करिती ते ॥१॥ वृध्दापकाळ आला ।

Read More >>
सप्तशती अध्याय सहावा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा । राहोनिया चराचरात । भक्तांचा उध्दार करीत ।ऐसा श्री स्वामी समर्थ । अक्कलकोटी राहिला ॥१॥ लीला विग्रही

Read More >>
सप्तशती अध्याय सातवा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा ॥ संतती संपत्ती आरोग्य । विद्या ज्ञान वैराग्य ।आत्मज्ञान आणि योग । सर्वही मिळे भक्तांना ॥१॥ अंधाशी

Read More >>
सप्तशती अध्याय आठवा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा । श्री ब्रह्मचैतन्य । गोंदवलेकर महाराज ।नववे वर्षी घेत । आशीर्वाद समर्थांचा ॥१॥ रामकृष्ण परमहंस । स्वामी

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ सप्तशती अध्याय नववा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा । श्री स्वामी समर्थ । अक्कलकोटामाजी राहत ।अनेक लीला करीत । भक्तोध्दारा कारणे ॥१॥ एकदा काही भक्त

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ सप्तशती अध्याय दहावा

श्री गणेशाय नम: । ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा । श्री समर्थ सप्तशती ग्रंथ । समर्थ इच्छे निर्माण होत ।त्याचा तोची करीत । अक्षरब्रह्म तो असे

Read More >>