Kali Sahasra Namavali

ॐ श्मशानकालिकायै नमः।
ॐ काल्यै नमः।
ॐ भद्रकाल्यैनमः।
ॐ कपालिन्यै नमः।
ॐ गुह्यकाल्यै नमः।
ॐ महाकाल्यै नमः।

Read More >>
श्री देवी दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली | दुर्गा 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Durga

ॐ श्रियै नमः। Om Shriye Namah
ॐ उमायै नमः। Om Umaaye Namah
ॐ भारत्यै नमः। Om Bharatye Namah
ॐ भद्रायै नमः। Om Bhadraaye Namah

Read More >>
श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली | लक्ष्मी 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Lakshmi
श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली | हनुमान 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Hanuman

ॐ आञ्जनेयाय नमः।
Om Anjaneyaya Namah।
ॐ महावीराय नमः।
Om Mahaviraya Namah।
ॐ हनूमते नमः।
Om Hanumate Namah।
ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः।
Om Sarvamayavibhanjanaya Namah।

Read More >>
श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली | कृष्ण 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna

ॐ कृष्णाय नमः। Om Krishnaya Namah।
ॐ कमलानाथाय नमः। Om Kamalanathaya Namah।
ॐ वासुदेवाय नमः। Om Vasudevaya Namah।
ॐ सनातनाय नमः। Om Sanatanaya Namah।

Read More >>
श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली | राम 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Rama

ॐ श्रीरामाय नमः। Om Shriramaya Namah।
ॐ रामभद्राय नमः। Om Ramabhadraya Namah।
ॐ रामचन्द्राय नमः। Om Ramachandraya Namah।
ॐ शाश्वताय नमः। Om Shashwataya Namah।

Read More >>
श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली | शिव 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Lord Shiva

ॐ शिवाय नमः। Om Shivaya Namah।
ॐ महेश्वराय नमः। Om Maheshwaraya Namah।
ॐ शंभवे नमः। Om Shambhave Namah।
ॐ शशिशेखराय नमः। Om Shashishekharaya Namah।

Read More >>
108 names of Ganesha | Ganesha Ashtottara Shatanamavali

ॐ गजाननाय नमः। Om Gajananaya Namah।
ॐ गणाध्यक्षाय नमः। Om Ganadhyakshaya Namah।
ॐ विघ्नराजाय नमः। Om Vighnarajaya Namah।
ॐ विनायकाय नमः। Om Vinayakaya Namah।

Read More >>
श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली | विष्णु 108 नामावली | Ashtottara Shatanamavali of Shree Vishnu

ॐ विष्णवे नमः। Om Vishnave Namah।
ॐ लक्ष्मीपतये नमः। Om Lakshmipataye Namah।
ॐ कृष्णाय नमः। Om Krishnaya Namah।
ॐ वैकुण्ठाय नमः। Om Vaikunthaya Namah।

Read More >>