Swami Samarth Shej Aarti

आतां स्वामी सुखें निद्रा करा अवधुता ।
स्वामी अवधुता ।
चिन्मय, सुखधामी जाऊनी, पहुडा एकांता ।।
वैराग्याचा कुंचा घेऊनी चौक झाडीला ।
गुरु हा चौक झाडीला ।।
तयावरी सप्रेमाचा शिडकावा केला ।।१।।

Read More >>
श्री अक्कलकोट स्वामी स्तोत्र

ॐ नमो श्री गजवदना | गणराया गौरीनंदना |
विघ्नेशा भवभयहरणा | नमन माझे साष्टागी || १||
नंतर नमिली श्री सरस्वती | जगन्माता भगवती |
ब्रम्ह्य कुमारी वीणावती | विद्यादात्री विश्वाची || २||

Read More >>
श्री स्वामी कृपा स्तोत्र

आता नमू मयुरवाहिनी | जी शब्दविश्वाची स्वामिनी | वंदन करुया तियेसी ||1||
जो सकल विश्वाचा आधार | निर्गुण आणि निराकार | तो ब्रम्हा-विष्णु-महेश्वर | सद्भावे वंदू त्रैमूर्ती ||2||

Read More >>
श्री स्वामी चरित्र स्तोत्र

आधीं नमू श्रीसद्गुरूनाथा l भक्तवत्सल कृपावंता l तुजवांचूनि या जगीं त्राता l अन्य आतां नसेचि ll १ ll
अवतार घेतला समर्थ l नाम शोभे कृपावंत l पाप जाळूनियां सत्य l भार उतरिला जगतींचा ll २ ll

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ स्तवन

नाही जन्म नाही नाम | नाही कुणी माता पिता |
प्रगटला अदभुतसा | ब्रह्मांडाचा हाच पिता || १ ||

नाही कुणी गुरुवर | स्वये हाच सुत्रधार |
नवनाथी आदिनाथ | अनाथांचा जगन्नाथ || २ ||

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ मानस पुजा

नमो स्वामीराजम दत्तावताराम |श्री विष्णू ब्रम्हा शिवशक्तिरूपम ||ब्रह्मस्वरूपाय करूणाकाराय |नमो नमस्ते || हे स्वामी दत्तात्रय हे कृपाळा |मला ध्यान मूर्ती दिसू देई डोळा ||कुठे माय

Read More >>
स्वामी समर्थ अष्टक | Swami Samarth Ashtak

असें पातकी दीन मीं स्वामी राया । 
पदी पातलो सिद्ध व्हा उद्धराया ॥
नसे अन्य त्राता जगी या दीनाला ।
समर्थां तुझ्यावीण प्रार्थू कुणाला ॥

Read More >>
Aarti Ovaloo Charani Theuniya Matha-Swami Samarth Aarati

जय देव, जय देव, जय श्री स्वामी समर्था,
जय श्री स्वामी समर्था।
आरती ओवाळू चरणी ठेउनिया माथा

Read More >>
आरती स्वामी राजा, कोटी आदित्यतेजा -स्वामी समर्थ आरती | Aarti Swami Raja, Koti Aditya Teja-Swami Samarth Aarati

आरती स्वामी राजा । कोटी आदित्यतेजा ।
तु गुरु मायबाप । प्रभू अजानुभुजा ।
आरती स्वामी राजा ॥धृ॥

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ आरती-जय जय सद्-गुरु स्वामी समर्था, आरती करु गुरुवर्या रे

जय जय सद्-गुरु स्वामी समर्था,
आरती करु गुरुवर्या रे ।
अगाध महिमा तव चरणांचा,
वर्णाया मति दे यारे ॥धृ॥

Read More >>
श्री स्वामी समर्थ काकड आरती | Shri Swami Samarth Kakad Aarti

ओवाळीतो काकड आरती स्वामी समर्थ तुजप्रती
। स्वामी समर्थ तुजप्रती। चरण दावी जगत्पते ।
स्मरतो तुझी अभिमूर्ती ॥

Read More >>