Kali Sahasra Namavali
1ॐ श्मशानकालिकायै नमः।Om Shmashankalikayai Namah।
2ॐ काल्यै नमः।Om Kalyai Namah।
3ॐ भद्रकाल्यै नमः।Om Bhadrakalyai Namah।
4ॐ कपालिन्यै नमः।Om Kapalinyai Namah।
5ॐ गुह्यकाल्यै नमः।Om Guhyakalyai Namah।
6ॐ महाकाल्यै नमः।Om Mahakalyai Namah।
7ॐ कुरुकुल्लायै नमः।Om Kurukullayai Namah।
8ॐ अविरोधिन्यै नमः।Om Avirodhinyai Namah।
9ॐ कालिकायै नमः।Om Kalika-Namah।
10ॐ कालरात्र्यै नमः।Om Kalaratryai Namah।
11ॐ महाकालनितम्बिन्यै नमः।Om Mahakalanitambinyai Namah।
12ॐ कालभैरवभार्यायै नमः।Om Kalabhairavabharyai Namah।
13ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः।Om Kulavartmaprakashinyai Namah।
14ॐ काम्यायै नमः।Om Kamyai Namah।
15ॐ कमनीयसुभाविन्यै नमः।Om Kamaniyasubhavini Namah।
16ॐ कस्तूरीरसनीलाङ्ग्यै नमः।Om Kasturirasaneelangyai Namah।
17ॐ कुञ्जरेश्वरगामिन्यै नमः।Om Kunjareshwaragaminiyai Namah।
18ॐ ककारवर्णसर्वाङ्ग्यै नमः।Om Kakaravarnasarvaangyai Namah।
19ॐ कामसुन्दर्यै नमः।Om Kamasundaryai Namah।
20ॐ कामार्तायै नमः।Om Kamartaai Namah।
21ॐ कामरूपायै नमः।Om Kamarupayai Namah।
22ॐ कामधेनवे नमः।Om Kamadhenave Namah।
23ॐ कलावत्यै नमः।Om Kalavatyai Namah।
24ॐ कान्तायै नमः।Om Kantayai Namah।
25ॐ कामस्वरूपायै नमः।Om Kamasvaroopaayai Namah।
26ॐ कुलपालिन्यै नमः।Om Kulapalinyai Namah।
27ॐ कुलीनायै नमः।Om Kulinaayai Namah।
28ॐ कुलवत्यै नमः।Om Kulavatyai Namah।
29ॐ अम्बायै नमः।Om Ambayai Namah।
30ॐ दुर्गायै नमः।Om Durgaayai Namah।
31ॐ दुर्गार्तिनाशिन्यै नमः।Om Durgartinashinyai Namah।
32ॐ कौमार्यै नमः।Om Kaumaryai Namah।
33ॐ कुलजायै नमः।Om Kulajaayai Namah।
34ॐ कृष्णाकृष्णदेहायै नमः।Om Krishna-Krishna-dehayai Namah।
35ॐ कृशोदर्यै नमः।Om Krishodarayai Namah।
36ॐ कृशाङ्ग्यै नमः।Om Krishangyai Namah।
37ॐ कुलिशाङ्ग्यै नमः।Om Kulishangyai Namah।
38ॐ क्रीङ्कार्यै नमः।Om Krinkaryai Namah।
39ॐ कमलायै नमः।Om Kamalayai Namah।
40ॐ कलायै नमः।Om Kalayai Namah।
41ॐ करालास्यायै नमः।Om Karalasyai Namah।
42ॐ कराल्यै नमः।Om Karalyai Namah।
43ॐ कुलकान्तायै नमः।Om Kulakantayai Namah।
44ॐ अपराजितायै नमः।Om Aparajitaai Namah।
45ॐ उग्रायै नमः।Om Ugraai Namah।
46ॐ उग्रप्रभायै नमः।Om Ugraprabhaai Namah।
47ॐ दीप्तायै नमः।Om Deeptaai Namah।
48ॐ विप्रचित्तायै नमः।Om Viprachittai Namah।
49ॐ महाबलायै नमः।Om Mahabalayai Namah।
50ॐ नीलायै नमः।Om blue-eyed.
51ॐ घनायै नमः।Om Ghanayai Namah।
52ॐ बलाकायै नमः।Om Balakaai Namah।
53ॐ मात्रामुद्रापितायै नमः।Om Matramudrapitayai Namah।
54ॐ असितायै नमः।Om Asitai Namah।
55ॐ ब्राह्म्यै नमः।Om Brahmyai Namah।
56ॐ नारायण्यै नमः।Om Narayanaayai Namah।
57ॐ भद्रायै नमः।Om Bhadraai Namah।
58ॐ सुभद्रायै नमः।Om Subhadraai Namah।
59ॐ भक्तवत्सलायै नमः।Om Bhaktavatsalayai Namah।
60ॐ माहेश्वर्यै नमः।Om Maheshwaryai Namah।
61ॐ चामुण्डायै नमः।Om Chamundayai Namah।
62ॐ वाराह्यै नमः।Om Varahyai Namah।
63ॐ नारसिंहिकायै नमः।Om Narasimhaikai Namah।
64ॐ वज्राङ्ग्यै नमः।Om Vajrangyai Namah।
65ॐ वज्रकङ्काल्यै नमः।Om Vajrakankalyai Namah।
66ॐ नृमुण्डस्रग्विण्यै नमः।Om Nrimundasragvinyai Namah।
67ॐ मालिन्यै नमः।Om Malinyai Namah।
68ॐ नरमुण्डाल्यै नमः।Om Narmundalyai Namah।
69ॐ गलद्रक्तविभूषणायै नमः।Om Galdraktavibhusanayai Namah।
70ॐ रक्तचन्दनसिक्ताङ्ग्यै नमः।Om Raktachandanasiktaangyai Namah।
71ॐ सिन्दूरारुणमस्तकायै नमः।Om Sindurarunamastakayai Namah।
72ॐ घोररूपायै नमः।Om Ghorarupayai Namah।
73ॐ घोरदंष्ट्रायै नमः।Om Ghordanshtrayai Namah।
74ॐ घोराघोरतरायै नमः।Om Ghoraghoratarayai Namah।
75ॐ शुभायै नमः।Om Shubhayai Namah।
76ॐ महादंष्ट्रायै नमः।Om Mahadanshtrayai Namah।
77ॐ सुदत्यै नमः।Om Sudatyai Namah।
78ॐ युगदन्तुरायै नमः।Om Yugadanturayai Namah।
79ॐ सुलोचनायै नमः।Om Sulochanaayai Namah।
80ॐ विरूपाक्ष्यै नमः।Om Virupakshayai Namah।
81ॐ विशालाक्ष्यै नमः।Om Vishalakshyai Namah।
82ॐ त्रिलोचनायै नमः।Om Trilochanaayai Namah।
83ॐ शारदेन्दुप्रसन्नास्यायै नमः।Om Sharadenduprasannasyai Namah।
84ॐ स्फुरत्स्मेराम्बुजेक्षणायै नमः।Om Sphuratsmerambujekshanaayai Namah।
85ॐ अट्टहासायै नमः।Om Attahasayai Namah।
86ॐ प्रसन्नास्यायै नमः।Om Prasannasyai Namah।
87ॐ स्मेरवक्त्रायै नमः।Om Smeravaktrai Namah।
88ॐ सुभाषिण्यै नमः।Om Subhashini Namah।
89ॐ प्रसन्नपद्मवदनायै नमः।Om Prasannapadmavadanaayai Namah।
90ॐ स्मितास्यायै नमः।Om Smitasyai Namah।
91ॐ प्रियभाषिण्यै नमः।Om Priyabhashini Namah।
92ॐ कोटराक्ष्यै नमः।Om Kotarakshyai Namah।
93ॐ कुलश्रेष्ठायै नमः।Om Kulashresthaayai Namah।
94ॐ महत्यै नमः।Om Mahatyai Namah।
95ॐ बहुभाषिण्यै नमः।Om Bahubhashini Namah।
96ॐ सुमत्यै नमः।Om Sumatyai Namah।
97ॐ कुमत्यै नमः।Om Kumatyai Namah।
98ॐ चण्डायै नमः।Om Chandayai Namah।
99ॐ चण्डमुण्डायै नमः।Om Chandamundaai Namah।
100ॐ अतिवेगिन्यै नमः।Om Ativeginiyai Namah।
101ॐ प्रचण्डायै नमः।Om Prachandaayai Namah।
102ॐ चण्डिकायै नमः।Om Chandikayai Namah।
103ॐ चण्ड्यै नमः।Om Chaṇḍyai Namah।
104ॐ चर्चिकायै नमः।Om Charchikai Namah।
105ॐ चण्डवेगिन्यै नमः।Om Chandaveginiyai Namah।
106ॐ सुकेश्यै नमः।Om Sukeshyai Namah।
107ॐ मुक्तकेश्यै नमः।Om Muktakeshayai Namah।
108ॐ दीर्घकेश्यै नमः।Om Long-haired.
109ॐ महत्कचायै नमः।Om Mahatkachayai Namah।
110ॐ प्रेतदेहाकर्णपूरायै नमः।Om Pretdehakarnapurayai Namah।
111ॐ प्रेतपाणीसुमेखलायै नमः।Om Pretapanisumekhalayai Namah।
112ॐ प्रेतासनायै नमः।Om Pretasanayai Namah।
113ॐ प्रियप्रेतायै नमः।Om Priyapretai Namah।
114ॐ प्रेतभूमिकृतालयायै नमः।Om Pretabhumikritalayai Namah।
115ॐ श्मशानवासिन्यै नमः।Om Shmashanavasini Namah।
116ॐ पुण्यायै नमः।Om Punyaai Namah।
117ॐ पुण्यदायै नमः।Om Punyadayai Namah।
118ॐ कुलपण्डितायै नमः।Om Kulapanditaayai Namah।
119ॐ पुण्यालयायै नमः।Om Punyaalayai Namah।
120ॐ पुण्यदेहायै नमः।Om Punyadehayai Namah।
121ॐ पुण्यश्लोक्यै नमः।Om Punyashlokyai Namah।
122ॐ पावन्यै नमः।Om Pavanyai Namah।
123ॐ पुत्रायै नमः।Om Putrayai Namah।
124ॐ पवित्रायै नमः।Om Pavitraai Namah।
125ॐ परमायै नमः।Om Parama-Namah।
126ॐ पुरायै नमः।Om Purayai Namah।
127ॐ पुण्यविभूषणायै नमः।Om Punyavibhusanayai Namah।
128ॐ पुण्यनाम्न्यै नमः।Om Punyanamnyai Namah।
129ॐ भीतिहरायै नमः।Om Bhitiharayai Namah।
130ॐ खड्गपाणिन्यै नमः।Om Khadgapaninyai Namah।
131ॐ नृमुण्डहस्तशस्तायै नमः।Om Nrimundahastashastai Namah।
132ॐ छिन्नमस्तायै नमः।Om Chhinnamastai Namah।
133ॐ सुनासिकायै नमः।Om Sunasikayai Namah।
134ॐ दक्षिणायै नमः।Om Dakshinayai Namah।
135ॐ श्यामलायै नमः।Om Shyamalaai Namah।
136ॐ श्यामायै नमः।Om Shyamaayai Namah।
137ॐ शान्तायै नमः।Om Shantayai Namah।
138ॐ पीनोन्नतस्तन्यै नमः।Om Peenonnatastanyai Namah।
139ॐ दिगम्बरायै नमः।Om Digambarayai Namah।
140ॐ घोररावायै नमः।Om Ghorravayai Namah।
141ॐ सृक्कान्तायै नमः।Om Srikkantayai Namah।
142ॐ रक्तवाहिन्यै नमः।Om Raktavahini Namah।
143ॐ खड्गायै नमः।Om Khadgaayai Namah।
144ॐ विशङ्कायै नमः।Om Vishankayai Namah।
145ॐ मदनातुरायै नमः।Om Madanaturayai Namah।
146ॐ मत्तायै नमः।Om Mattai Namah।
147ॐ प्रमत्तायै नमः।Om Pramattayai Namah।
148ॐ प्रमदायै नमः।Om Pramadayai Namah।
149ॐ सुधासिन्धुनिवासिन्यै नमः।Om Sudhasindhunivasini Namah।
150ॐ अतिमत्तायै नमः।Om Atimattayai Namah।
151ॐ महामत्तायै नमः।Om Mahamattayai Namah।
152ॐ सर्वाकर्षणकारिण्यै नमः।Om Sarvakarshanakarini Namah।
153ॐ गीतप्रियायै नमः।Om Geetpriyayai Namah।
154ॐ वाद्यरतायै नमः।Om Vadyaratayai Namah।
155ॐ प्रेतनृत्यपरायणायै नमः।Om Pretanrityaparayanayai Namah।
156ॐ चतुर्भुजायै नमः।Om Chaturbhujaai Namah।
157ॐ दशभुजायै नमः।Om Dashabhujaayai Namah।
158ॐ अष्टादशभुजायै नमः।Om Ashtadshabhujaayai Namah।
159ॐ कात्यायन्यै नमः।Om Katyayanyai Namah।
160ॐ जगन्मात्रे नमः।Om Jagannathaye Namah।
161ॐ जगत्यै नमः।Om Jagatyai Namah।
162ॐ परमेश्वर्यै नमः।Om Parshvaryai Namah।
163ॐ जगद्बन्धवे नमः।Om Jagadbandhave Namah।
164ॐ जगद्धात्र्यै नमः।Om Jagadhatryai Namah।
165ॐ जगदानन्दकारिण्यै नमः।Om Jagadanandakarinyai Namah।
166ॐ जगन्मय्यै नमः।Om Jagannathai Namah।
167ॐ हैमवत्यै नमः।Om Haimavatyai Namah।
168ॐ महामायायै नमः।Om Mahamayai Namah।
169ॐ महामहायै नमः।Om Mahamahayai Namah।
170ॐ नागयज्ञोपवीताङ्ग्यै नमः।Om Nagayajnopavitangyai Namah।
171ॐ नागिन्यै नमः।Om Naginiyai Namah।
172ॐ नागशायिन्यै नमः।Om Nagashayini Namah।
173ॐ नागकन्यायै नमः।Om Nagakanyai Namah।
174ॐ देवकन्यायै नमः।Om Devakanyai Namah।
175ॐ गन्धर्व्यै नमः।Om Gandharvyai Namah।
176ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः।Om Kinnareshwari Namah।
177ॐ मोहरात्र्यै नमः।Om Moharatryai Namah।
178ॐ महारात्र्यै नमः।Om Maharatryai Namah।
179ॐ दारुणायै नमः।Om Darunaayai Namah।
180ॐ भासुराम्बरायै नमः।Om Bhasurambarayai Namah।
181ॐ विद्याधर्यै नमः।Om Vidyadharyai Namah।
182ॐ वसुमत्यै नमः।Om Vasumatyai Namah।
183ॐ यक्षिण्यै नमः।Om Yakshini Namah।
184ॐ जरायै नमः।Om Jarayai Namah।
185ॐ राक्षस्यै नमः।Om Rakshasyai Namah।
186ॐ डाकिन्यै नमः।Om Dakinyai Namah।
187ॐ वेदमय्यै नमः।Om Vedamayai Namah।
188ॐ वेदविभूषणायै नमः।Om Vedavibhusanayai Namah।
189ॐ श्रुत्यै नमः।Om Shruti Namah।
190ॐ स्मृत्यै नमः।Om Smrityai Namah।
191ॐ महाविद्यायै नमः।Om Mahavidyaai Namah।
192ॐ गुह्यविद्यायै नमः।Om Guhyavidyaai Namah।
193ॐ पुरातन्यै नमः।Om Puratanyai Namah।
194ॐ चिन्त्यायै नमः।Om Chintyai Namah।
195ॐ अचिन्त्यायै नमः।Om Achintyai Namah।
196ॐ सुधायै नमः।Om Sudhai Namah।
197ॐ स्वाहायै नमः।Om Svahayai Namah।
198ॐ निद्रायै नमः।Om Nidraai Namah।
199ॐ तन्द्रायै नमः।Om Tandrayai Namah।
200ॐ पार्वत्यै नमः।Om Parvatyai Namah।
201ॐ अपर्णायै नमः।Om Aparnayai Namah।
202ॐ निश्चलायै नमः।Om Nischalayai Namah।
203ॐ लोलायै नमः।Om Lolayai Namah।
204ॐ सर्वविद्यायै नमः।Om Sarvavidyaai Namah।
205ॐ तपस्विन्यै नमः।Om Tapasvini Namah।
206ॐ गङ्गायै नमः।Om Ganga-yai Namah।
207ॐ काश्यै नमः।Om Kashyai Namah।
208ॐ शच्यै नमः।Om Shachyai Namah।
209ॐ सीतायै नमः।Om Sitaayai Namah।
210ॐ सत्यपरायणायै नमः।Om Satyaparayanayai Namah।
211ॐ नीत्यै नमः।Om Neetyai Namah।
212ॐ सुनीत्यै नमः।Om Sunityai Namah।
213ॐ सुरुच्यै नमः।Om Suruchyai Namah।
214ॐ तुष्ट्यै नमः।Om Tushtyai Namah।
215ॐ पुष्ट्यै नमः।Om Pushtyai Namah।
216ॐ धृत्यै नमः।Om Dhrtyai Namah।
217ॐ क्षमायै नमः।Om Kshamaayai Namah।
218ॐ वाण्यै नमः।Om Vani Namah।
219ॐ बुद्ध्यै नमः।Om Buddhyai Namah।
220ॐ महालक्ष्म्यै नमः।Om Mahalakshmyai Namah।
221ॐ लक्ष्म्यै नमः।Om Lakshmi Namah।
222ॐ नीलसरस्वत्यै नमः।Om Neelsaraswati Namah।
223ॐ स्रोतस्वत्यै नमः।Om Srotsvatyai Namah।
224ॐ सरस्वत्यै नमः।Om Saraswati Namah।
225ॐ मातङ्ग्यै नमः।Om Matangi Namah।
226ॐ विजयायै नमः।Om Vijayayai Namah।
227ॐ जयायै नमः।Om Jayai Namah।
228ॐ नद्यै नमः।Om Nadyai Namah।
229ॐ सिन्धवे नमः।Om Sindhuve Namah।
230ॐ सर्वमय्यै नमः।Om Sarvamayai Namah।
231ॐ तारायै नमः।Om Tarayai Namah।
232ॐ शून्यनिवासिन्यै नमः।Om Shunyanivasini Namah।
233ॐ शुद्धायै नमः।Om Shuddhaayai Namah।
234ॐ तरङ्गिण्यै नमः।Om Tarangini Namah।
235ॐ मेधायै नमः।Om Medhaayai Namah।
236ॐ लाकिन्यै नमः।Om Lakinyai Namah।
237ॐ बहुरूपिण्यै नमः।Om Bahurupinyai Namah।
238ॐ स्थूलायै नमः।Om sthulayai namaḥ.
239ॐ सूक्ष्मायै नमः।Om Sukshmayai Namah।
240ॐ सूक्ष्मतरायै नमः।Om Subtlest of all.
241ॐ भगवत्यै नमः।Om Bhagavatyai Namah।
242ॐ अनुरूपिण्यै नमः।Om Anurupinyai Namah।
243ॐ परमाणुस्वरूपायै नमः।Om Atom-Swaroopaayai Namah।
244ॐ चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः।Om Chidananda Swaroopinyai Namah।
245ॐ सदानन्दमय्यै नमः।Om Sadanandamayai Namah।
246ॐ सर्वानन्दस्वरूपिण्यै नमः।Om Sarvanandasvaroopinyai Namah।
247ॐ सुनन्दायै नमः।Om Sunandayai Namah।
248ॐ नन्दिन्यै नमः।Om Nandinyai Namah।
249ॐ स्तुत्यायै नमः।Om Stutyai Namah।
250ॐ स्तवनीयस्वभाविन्यै नमः।Om Stavaniyasvabhavini Namah।
251ॐ रङ्गिण्यै नमः।Om Ranginyai Namah।
252ॐ टङ्किन्यै नमः।Om Tankinyai Namah।
253ॐ चित्रायै नमः।Om Chitrayai Namah।
254ॐ विचित्रायै नमः।Om Vichitraai Namah।
255ॐ चित्ररूपिण्यै नमः।Om Chitrarupinyai Namah।
256ॐ पद्मायै नमः।Om Padmayai Namah।
257ॐ पद्मालयायै नमः।Om Padmalayai Namah।
258ॐ पद्ममुख्यै नमः।Om Padmamukhyai Namah।
259ॐ पद्मविभूषणायै नमः।Om Padmavibhusanayai Namah।
260ॐ शाकिन्यै नमः।Om Shakinyai Namah।
261ॐ क्षान्तायै नमः।Om Kshantayai Namah।
262ॐ राकिण्यै नमः।Om Rakinyai Namah।
263ॐ रुधिरप्रियायै नमः।Om Rudhirapriyayai Namah।
264ॐ भ्रान्त्यै नमः।Om Bhrantyai Namah।
265ॐ भवान्यै नमः।Om Bhavanyai Namah।
266ॐ रुद्राण्यै नमः।Om Rudranyai Namah।
267ॐ मृडान्यै नमः।Om Mridanyai Namah।
268ॐ शत्रुमर्दिन्यै नमः।Om Shatrumardini Namah।
269ॐ उपेन्द्राण्यै नमः।Om Upendranyai Namah।
270ॐ महेन्द्राण्यै नमः।Om Mahendranyai Namah।
271ॐ ज्योत्स्नायै नमः।Om Jyotsnayai Namah।
272ॐ चन्द्रस्वरूपिण्यै नमः।Om Chandrasvaroopinyai Namah।
273ॐ सूर्यात्मिकायै नमः।Om Suryaatmikaai Namah।
274ॐ रुद्रपत्न्यै नमः।Om Rudrapatnyai Namah।
275ॐ रौद्र्यै नमः।Om Raudryai Namah।
276ॐ स्त्रियै नमः।Om sriyai namaḥ.
277ॐ प्रकृत्यै नमः।Om Prakritiyai Namah।
278ॐ पुंसे नमः।Om Punse Namah।
279ॐ शक्त्यै नमः।Om Shaktyai Namah।
280ॐ मुक्त्यै नमः।Om Muktyai Namah।
281ॐ मत्यै नमः।Om Matyai Namah।
282ॐ मात्रे नमः।Om Matre Namah।
283ॐ भक्त्यै नमः।Om Bhaktyai Namah।
284ॐ पतिव्रतायै नमः।Om Pativratayai Namah।
285ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।Om Sarveshvaryayai Namah।
286ॐ सर्वमात्रे नमः।Om Sarvamatre Namah।
287ॐ शर्वाण्यै नमः।Om Sharvanyai Namah।
288ॐ हरवल्लभायै नमः।Om Haravallabhaai Namah।
289ॐ सर्वज्ञायै नमः।Om Sarvajnayai Namah।
290ॐ सिद्धायै नमः।Om Siddhaayai Namah।
291ॐ भव्याभव्यायै नमः।Om Bhavyabhavyai Namah।
292ॐ भयापहायै नमः।Om Bhayapahayai Namah।
293ॐ कर्त्र्यै नमः।Om Kartryai Namah।
294ॐ हर्त्र्यै नमः।Om Hartryai Namah।
295ॐ पालयित्र्यै नमः।Om Palayitryai Namah।
296ॐ शर्वर्यै नमः।Om Sharvaryai Namah।
297ॐ तामस्यै नमः।Om Tamasyai Namah।
298ॐ दयायै नमः।Om Dayaayai Namah।
299ॐ तमिस्रातामस्यै नमः।Om Tamisratamasyai Namah।
300ॐ स्थास्नवे नमः।Om Sthasnave Namah।
301ॐ स्थिरायै नमः।Om Sthirayai Namah।
302ॐ धीरायै नमः।Om Dheerayai Namah।
303ॐ चार्वङ्ग्यै नमः।Om Charvangyai Namah।
304ॐ चञ्चलायै नमः।Om Chanchalayai Namah।
305ॐ लोलजिह्वायै नमः।Om Lolajihvayai Namah।
306ॐ चारुचरित्रिण्यै नमः।Om Charucharitrini Namah।
307ॐ त्रपायै नमः।Om Trapayai Namah।
308ॐ त्रपावत्यै नमः।Om Trapavatyai Namah।
309ॐ लज्जायै नमः।Om Lajjaai Namah।
310ॐ विलज्जायै नमः।Om Vilajjayai Namah।
311ॐ हरयौवत्यै नमः।Om Harayouvatyai Namah।
312ॐ सत्यवत्यै नमः।Om Satyavatyai Namah।
313ॐ धर्मनिष्ठायै नमः।Om Dharmanishthaai Namah।
314ॐ श्रेष्ठायै नमः।Om Shresthayai Namah।
315ॐ निष्ठुरवादिन्यै नमः।Om Nishturavadini Namah।
316ॐ गरिष्ठायै नमः।Om Garishthaai Namah।
317ॐ दुष्टसंहन्त्र्यै नमः।Om Dushtasanhantryai Namah।
318ॐ विशिष्टायै नमः।Om Vishishtayai Namah।
319ॐ श्रेयस्यै नमः।Om Shreyasyai Namah।
320ॐ घृणायै नमः।Om Ghṛṇāyai Namah।
321ॐ भीमायै नमः।Om Bhimayai Namah।
322ॐ भयानकायै नमः।Om Bhayanakayai Namah।
323ॐ भीमनादिन्यै नमः।Om Bhimanadini Namah।
324ॐ भिये नमः।Om Bhiye Namah।
325ॐ प्रभावत्यै नमः।Om Prabhavatyai Namah।
326ॐ वागीश्वर्यै नमः।Om Vagishwaryai Namah।
327ॐ श्रिये नमः।Om Shriye Namah।
328ॐ यमुनायै नमः।Om Yamunayai Namah।
329ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः।Om Yajnakartryai Namah।
330ॐ यजुःप्रियायै नमः।Om Yajupriyayai Namah।
331ॐ ऋक्सामाथर्वनिलयायै नमः।Om Riksamatharvanilayai Namah।
332ॐ रागिण्यै नमः।Om Raginiyai Namah।
333ॐ शोभनायै नमः।Om Shobhanaayai Namah।
334ॐ सुरायै नमः।Om Suraayai Namah।
335ॐ कलकण्ठ्यै नमः।Om Kalakanthaye Namah।
336ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः।Om Kambukanthyai Namah।
337ॐ वेणुवीणापरायणायै नमः।Om Venuveenaparayanayai Namah।
338ॐ वंशिन्यै नमः।Om Vanshinyai Namah।
339ॐ स्वच्छायै नमः।Om Swachhayai Namah।
340ॐ धात्र्यै नमः।Om Dhatryai Namah।
341ॐ त्रिजगदीश्वर्यै नमः।Om Trijagadiswaryai Namah।
342ॐ मधुमत्यै नमः।Om Madhumatyai Namah।
343ॐ कुण्डलिन्यै नमः।Om Kundalini Namah।
344ॐ ऋद्ध्यै नमः।Om Riddhi Namah।
345ॐ शुद्ध्यै नमः।Om Shuddhi Namah।
346ॐ शुचिस्मितायै नमः।Om Shuchismitai Namah।
347ॐ रम्भोर्वशीरतीरामायै नमः।Om Rambhorvashiratiramaayai Namah।
348ॐ रोहिण्यै नमः।Om Rohini Namah।
349ॐ रेवत्यै नमः।Om Revatyai Namah।
350ॐ मघायै नमः।Om Maghaai Namah।
351ॐ शङ्खिन्यै नमः।Om Shankhinyai Namah।
352ॐ चक्रिण्यै नमः।Om Chakrinyai Namah।
353ॐ कृष्णायै नमः।Om Krishnaayai Namah।
354ॐ गदिन्यै नमः।Om Gadinyai Namah।
355ॐ पद्मिन्यै नमः।Om Padminiyai Namah।
356ॐ शूलिन्यै नमः।Om Shulinyai Namah।
357ॐ परिघास्त्रायै नमः।Om Parighastrayai Namah।
358ॐ पाशिन्यै नमः।Om Pashinyai Namah।
359ॐ शार्ङ्गपाणिन्यै नमः।Om Sharngapaninyai Namah।
360ॐ पिनाकधारिण्यै नमः।Om Pinakadharini Namah।
361ॐ धूम्रायै नमः।Om Dhoomrayai Namah।
362ॐ सुरभ्यै नमः।Om Surabhyai Namah।
363ॐ वनमालिन्यै नमः।Om Vanamalinyai Namah।
364ॐ रथिन्यै नमः।Om Rathinyai Namah।
365ॐ समरप्रीतायै नमः।Om Samarapreetayai Namah।
366ॐ वेगिन्यै नमः।Om Veginiyai Namah।
367ॐ रणपण्डितायै नमः।Om Ranapanditaayai Namah।
368ॐ जटिन्यै नमः।Om Jatinyai Namah।
369ॐ वज्रिण्यै नमः।Om Vajrinyai Namah।
370ॐ नीललावण्याम्बुधिचन्द्रिकायै नमः।Om blue-beautiful-ocean-moon.
371ॐ बलिप्रियायै नमः।Om Balipriyayai Namah।
372ॐ सदापूज्यायै नमः।Om Sadapoojyaayai Namah।
373ॐ दैत्येन्द्रमथिन्यै नमः।Om Daityendramathinyai Namah।
374ॐ महिषासुरसंहर्त्र्यै नमः।Om Mahishasurasamhartryai Namah।
375ॐ कामिन्यै नमः।Om Kaminyai Namah।
376ॐ रक्तदन्तिकायै नमः।Om Raktadantikayai Namah।
377ॐ रक्तपायै नमः।Om Raktapayai Namah।
378ॐ रुधिराक्ताङ्ग्यै नमः।Om Rudhiraktangayai Namah।
379ॐ रक्तखर्परधारिण्यै नमः।Om Raktakharparadharini Namah।
380ॐ रक्तप्रियायै नमः।Om Raktapriyayai Namah।
381ॐ मांसरुचये नमः।Om Mansaruchaye Namah।
382ॐ वासवासक्तमानसायै नमः।Om Vasavasaktamanasayai Namah।
383ॐ गलच्छोणितमुण्डाल्यै नमः।Om Galchchonitamundalyai Namah।
384ॐ कण्ठमालाविभूषणायै नमः।Om Kanthamalavibhusanayai Namah।
385ॐ शवासनायै नमः।Om Shavasanayai Namah।
386ॐ चितान्तस्स्थायै नमः।Om Chitantassthayai Namah।
387ॐ माहेश्यै नमः।Om Maheshyai Namah।
388ॐ वृषवाहिन्यै नमः।Om Vrishavahini Namah।
389ॐ व्याघ्रत्वगम्बरायै नमः।Om Vyaghratvagambarayai Namah।
390ॐ चीनचैलिन्यै नमः।Om Chinachailinyai Namah।
391ॐ सिंहवाहिन्यै नमः।Om Singhavahini Namah।
392ॐ वामदेव्यै नमः।Om Vamdevyai Namah।
393ॐ महादेव्यै नमः।Om Mahadevyai Namah।
394ॐ गौर्यै नमः।Om Gauryai Namah।
395ॐ सर्वज्ञभामिन्यै नमः।Om Sarvajnabhaminiyai Namah।
396ॐ बालिकायै नमः।Om Balikaayai Namah।
397ॐ तरुण्यै नमः।Om Tarunyai Namah।
398ॐ वृद्धायै नमः।Om Vrdhaayai Namah।
399ॐ वृद्धमात्रे नमः।Om Vrdhamatre Namah।
400ॐ जरातुरायै नमः।Om Jaraturayai Namah।
401ॐ सुभ्रुवे नमः।Om Subhruve Namah।
402ॐ विलासिन्यै नमः।Om Vilasini Namah।
403ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः।Om Brahmavadini Namah।
404ॐ ब्राह्मण्यै नमः।Om Brahmaṇyai Namah।
405ॐ सत्यै नमः।Om Satyai Namah।
406ॐ सुप्तवत्यै नमः।Om Suptavatyai Namah।
407ॐ चित्रलेखायै नमः।Om Chitralekhaai Namah।
408ॐ लोपामुद्रायै नमः।Om Lopamudraai Namah।
409ॐ सुरेश्वर्यै नमः।Om Sureshvaryai Namah।
410ॐ अमोघायै नमः।Om Amoghaai Namah।
411ॐ अरुन्धत्यै नमः।Om Arundhati Namah।
412ॐ तीक्ष्णायै नमः।Om Sharp-eyed.
413ॐ भोगवत्यै नमः।Om Bhogavatyai Namah।
414ॐ मन्दाकिन्यै नमः।Om Mandakini Namah।
415ॐ मन्दहासायै नमः।Om Mandahasayai Namah।
416ॐ ज्वालामुख्यै नमः।Om Jwalamukhyai Namah।
417ॐ असुरान्तकायै नमः।Om Asurantakayai Namah।
418ॐ मानदायै नमः।Om Manadayai Namah।
419ॐ मानिनीमान्यायै नमः।Om Maninimanyai Namah।
420ॐ माननीयायै नमः।Om Honorable Woman.
421ॐ मदातुरायै नमः।Om Madaturayai Namah।
422ॐ मदिरायै नमः।Om Madirayai Namah।
423ॐ मेदुरायै नमः।Om Medurai Namah।
424ॐ उन्मादायै नमः।Om Unmadayai Namah।
425ॐ मेध्यायै नमः।Om Medhyai Namah।
426ॐ साध्यायै नमः।Om Sadhyayai Namah।
427ॐ प्रसादिन्यै नमः।Om Prasadini Namah।
428ॐ सुमध्यायै नमः।Om Sumadhyai Namah।
429ॐ अनन्तगुणिन्यै नमः।Om Anantaguninyai Namah।
430ॐ सर्वलोकोत्तमोत्तमायै नमः।Om Sarvalokottamottamaayai Namah।
431ॐ जयदायै नमः।Om Jayadayai Namah।
432ॐ जित्वरायै नमः।Om Jitvarayai Namah।
433ॐ जैत्र्यै नमः।Om Jaitryai Namah।
434ॐ जयश्रिये नमः।Om Jayashree Namah।
435ॐ जयशालिन्यै नमः।Om Jayashalini Namah।
436ॐ शुभदायै नमः।Om Shubhadayai Namah।
437ॐ सत्यायै नमः।Om Satyai Namah।
438ॐ सख्यै नमः।Om Sakhyai Namah।
439ॐ सङ्क्षोभकारिण्यै नमः।Om Sankshobhakarinyai Namah।
440ॐ शिवदूत्यै नमः।Om Shivadootyai Namah।
441ॐ भूतिमत्यै नमः।Om Bhutimatyai Namah।
442ॐ विभूत्यै नमः।Om Vibhuti Namah।
443ॐ भूषणाननायै नमः।Om Bhushanananayai Namah।
444ॐ कुन्त्यै नमः।Om Kuntyai Namah।
445ॐ कुलस्त्रीकुलपालिकायै नमः।Om Kulastrikulapalikayai Namah।
446ॐ कीर्त्यै नमः।Om Kirtyai Namah।
447ॐ यशस्विन्यै नमः।Om Yashasvini Namah।
448ॐ भूषायै नमः।Om Bhushaai Namah।
449ॐ भूष्ठायै नमः।Om Bhushtayai Namah।
450ॐ भूतपतिप्रियायै नमः।Om Bhootapatipriyayai Namah।
451ॐ सुगुणायै नमः।Om Sugunayai Namah।
452ॐ निर्गुणायै नमः।Om Nirgunayai Namah।
453ॐ अधिष्ठायै नमः।Om Adhisthayai Namah।
454ॐ निष्ठायै नमः।Om Nishtayai Namah।
455ॐ काष्ठायै नमः।Om Kashtayai Namah।
456ॐ प्रकाशिन्यै नमः।Om Prakashinyai Namah।
457ॐ धनिष्ठायै नमः।Om Dhanishthaai Namah।
458ॐ धनदायै नमः।Om Dhanadayai Namah।
459ॐ धन्यायै नमः।Om Dhanyai Namah।
460ॐ वसुधायै नमः।Om Vasudhaayai Namah।
461ॐ सुप्रकाशिन्यै नमः।Om Suprakashinyai Namah।
462ॐ उर्वीगुर्व्यै नमः।Om Urvigurvyai Namah।
463ॐ गुरुश्रेष्ठायै नमः।Om Gurushresthaayai Namah।
464ॐ षड्गुणायै नमः।Om Six-fold-woman.
465ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः।Om Trigunatmikaai Namah।
466ॐ राज्ञामाज्ञायै नमः।Om Rajamajnaayai Namah।
467ॐ महाप्राज्ञायै नमः।Om Mahaprajnayai Namah।
468ॐ निर्गुणात्मिकायै नमः।Om Nirgunatmikaai Namah।
469ॐ महाकुलीनायै नमः।Om Mahakulinai Namah।
470ॐ निष्कामायै नमः।Om Nishkamayai Namah।
471ॐ सकामायै नमः।Om Sakamaai Namah।
472ॐ कामजीवनायै नमः।Om Kamajivanaayai Namah।
473ॐ कामदेवकलायै नमः।Om Kamadevakalayai Namah।
474ॐ रामायै नमः।Om Ramayai Namah।
475ॐ अभिरामायै नमः।Om Abhiramaayai Namah।
476ॐ शिवनर्तक्यै नमः।Om Shivanartkyai Namah।
477ॐ चिन्तामण्यै नमः।Om Chintamani Namah।
478ॐ कल्पलतायै नमः।Om Kalpalatayai Namah।
479ॐ जाग्रत्यै नमः।Om Jagratyai Namah।
480ॐ दीनवत्सलायै नमः।Om Deenvatsalayai Namah।
481ॐ कार्तिक्यै नमः।Om Kartikeyai Namah।
482ॐ कृत्तिकायै नमः।Om Krittikayai Namah।
483ॐ कृत्यायै नमः।Om Krityai Namah।
484ॐ अयोध्यायै नमः।Om Ayodhyai Namah।
485ॐ विषमायै नमः।Om Vishamaayai Namah।
486ॐ समायै नमः।Om Samayai Namah।
487ॐ सुमन्त्रायै नमः।Om Sumantraai Namah।
488ॐ मन्त्रिण्यै नमः।Om Mantrinyai Namah।
489ॐ घूर्णायै नमः।Om Ghoornayai Namah।
490ॐ ह्लादीन्यै नमः।Om Hladinyai Namah।
491ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः।Om Kleshanashinyai Namah।
492ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः।Om Trailokyajananyai Namah।
493ॐ हृष्टायै नमः।Om Hrishtayai Namah।
494ॐ निर्मांसामलरूपिण्यै नमः।Om Nirmansamalarupinyai Namah।
495ॐ तडागनिम्नजठरायै नमः।Om Tadaganimnajathrayai Namah।
496ॐ शुष्कमांसास्थिमालिन्यै नमः।Om Shushkamansasthimalinyai Namah।
497ॐ अवन्त्यै नमः।Om Avantyai Namah।
498ॐ मधुरायै नमः।Om Madhurayai Namah।
499ॐ हृद्यायै नमः।Om Hridyai Namah।
500ॐ त्रैलोक्यपावनक्षमायै नमः।Om Trailokyapavanakshamaayai Namah।
501ॐ व्यक्ताव्यक्तायै नमः।Om Vyaktavyaktayai Namah।
502ॐ अनेकमूर्त्यै नमः।Om Anekamurtyai Namah।
503ॐ शरभ्यै नमः।Om Sharabhyai Namah।
504ॐ क्षेमङ्कर्यै नमः।Om Kshemankaryai Namah।
505ॐ शाङ्कर्यै नमः।Om Shankaryai Namah।
506ॐ सर्वसम्मोहकारिण्यै नमः।Om Sarvasammohakarinyai Namah।
507ॐ ऊर्ध्वतेजस्विन्यै नमः।Om Uurdhvatejasvini Namah।
508ॐ क्लिन्नायै नमः।Om Klinnayai Namah।
509ॐ महातेजस्विन्यै नमः।Om Mahatejasvinyai Namah।
510ॐ अद्वैतायै नमः।Om Advaita-Namah।
511ॐ योगिन्यै नमः।Om Yoginyai Namah।
512ॐ पूज्यायै नमः।Om Poojyaayai Namah।
513ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।Om Sarvamangalayai Namah।
514ॐ सर्वप्रियङ्कर्यै नमः।Om Sarvapriyankaryai Namah।
515ॐ भोग्यायै नमः।Om Bhogyai Namah।
516ॐ धनिन्यै नमः।Om Dhaniyai Namah।
517ॐ पिशिताशनायै नमः।Om Pishitashanaayai Namah।
518ॐ भयङ्कर्यै नमः।Om Bhayankaryai Namah।
519ॐ पापहरायै नमः।Om Papaharayai Namah।
520ॐ निष्कलङ्कायै नमः।Om Nishkalankayai Namah।
521ॐ वशङ्कर्यै नमः।Om Vashankaryai Namah।
522ॐ आशायै नमः।Om Ashaai Namah।
523ॐ तृष्णायै नमः।Om Trishnayai Namah।
524ॐ चन्द्रकलायै नमः।Om Chandrakalayai Namah।
525ॐ निद्राणायै नमः।Om Nidranaayai Namah।
526ॐ वायुवेगिन्यै नमः।Om Vayuveginiyai Namah।
527ॐ सहस्रसूर्यसङ्काशायै नमः।Om Sahasrasurasankashayai Namah।
528ॐ चन्द्रकोटिसमप्रभायै नमः।Om Chandrakotisamaprabhaai Namah।
529ॐ निशुम्भशुम्भसंहर्त्र्यै नमः।Om Nishumbhashumbhasamhartryai Namah।
530ॐ रक्तबीजविनाशिन्यै नमः।Om Raktabeejavinashinyai Namah।
531ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः।Om Madhukaitabhasamhartryai Namah।
532ॐ महिषासुरघातिन्यै नमः।Om Mahishasuraghatini Namah।
533ॐ वह्निमण्डलमध्यस्थायै नमः।Om Vahnimandalamadhyasthaai Namah।
534ॐ सर्वसत्त्वप्रितिष्ठितायै नमः।Om Sarvasattvapratishthitayai Namah।
535ॐ सर्वाचारवत्यै नमः।Om Sarvacharavatyai Namah।
536ॐ सर्वदेवकन्याऽतिदेवतायै नमः।Om Sarvadevakanyaatidevatayai Namah।
537ॐ दक्षकन्यायै नमः।Om Dakshakanyai Namah।
538ॐ दक्षयज्ञनाशिन्यै नमः।Om Dakshayajnanashinyai Namah।
539ॐ दुर्गतारिण्यै नमः।Om Durgatarinyai Namah।
540ॐ इज्यायै नमः।Om Ijyaayai Namah।
541ॐ विभायै नमः।Om Vibhaai Namah।
542ॐ भूत्यै नमः।Om Bhutyai Namah।
543ॐ सत्कीर्त्यै नमः।Om Satkirtyai Namah।
544ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः।Om Brahmacharinyai Namah।
545ॐ रम्भोर्वै नमः।Om Rambhorvayai Namah।
546ॐ चतुरायै नमः।Om Chaturayai Namah।
547ॐ राकायै नमः।Om Rakaayai Namah।
548ॐ जयन्त्यै नमः।Om Jayanthyai Namah।
549ॐ वरुणायै नमः।Om Varunayai Namah।
550ॐ कुह्वै नमः।Om Kuhvai Namah।
551ॐ मनस्विन्यै नमः।Om Manasvinyai Namah।
552ॐ देवमात्रे नमः।Om Devamatre Namah।
553ॐ यशस्यायै नमः।Om Yashasyai Namah।
554ॐ सिद्धिदायै नमः।Om Siddhidaayai Namah।
555ॐ वृद्धिदायै नमः।Om Vrddhidayai Namah।
556ॐ वृद्ध्यै नमः।Om Vrddhi Namah।
557ॐ सर्वाद्यायै नमः।Om Sarvadyai Namah।
558ॐ सर्वदायिन्यै नमः।Om Sarvadayini Namah।
559ॐ आधाररूपिण्यै नमः।Om Aadhaarrupinyai Namah।
560ॐ ध्येयायै नमः।Om Dhyeyai Namah।
561ॐ मूलाधारनिवासिन्यै नमः।Om Mooladharanivasini Namah।
562ॐ आज्ञायै नमः।Om Aajnyai Namah।
563ॐ प्रज्ञायै नमः।Om Prajnayai Namah।
564ॐ पूर्णमनसे नमः।Om Purnamanase Namah।
565ॐ चन्द्रमुख्यै नमः।Om Chandramukhyai Namah।
566ॐ अनुकूलिन्यै नमः।Om Anukulinyai Namah।
567ॐ वावदूकायै नमः।Om Vavadukai Namah।
568ॐ निम्ननाभ्यै नमः।Om Nimnabhyai Namah।
569ॐ सत्यसन्धायै नमः।Om Satyasandhaayai Namah।
570ॐ दृढव्रतायै नमः।Om Dridhavrataai Namah।
571ॐ आन्वीक्षिक्यै नमः।Om Anviksikyai Namah।
572ॐ दण्डनीत्यै नमः।Om Dandanityai Namah।
573ॐ त्रय्यै नमः।Om Trayai Namah।
574ॐ त्रिदिवसुन्दर्यै नमः।Om Tridivasundaryai Namah।
575ॐ ज्वालिन्यै नमः।Om Jwalinyai Namah।
576ॐ ज्वलिन्यै नमः।Om Jvalinyai Namah।
577ॐ शैलतनयायै नमः।Om Shailatanayayai Namah।
578ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः।Om Vindhyavasini Namah।
579ॐ प्रत्ययायै नमः।Om Pratyayai Namah।
580ॐ खेचर्यै नमः।Om Khecharyai Namah।
581ॐ धैर्यायै नमः।Om Dhairyai Namah।
582ॐ तुरीयायै नमः।Om Turiyai Namah।
583ॐ विमलातुरायै नमः।Om Vimalaturayai Namah।
584ॐ प्रगल्भायै नमः।Om Pragalbhaai Namah।
585ॐ वारुण्यै नमः।Om Varunyai Namah।
586ॐ क्षामायै नमः।Om Kshamaayai Namah।
587ॐ दर्शिन्यै नमः।Om Darshinyai Namah।
588ॐ विस्फुलिङ्गिन्यै नमः।Om Visphulingini Namah।
589ॐ सदाप्राप्त्यै नमः।Om Sadapraptyai Namah।
590ॐ प्रकाम्यायै नमः।Om Prakamyai Namah।
591ॐ महिम्ने नमः।Om Mahimne Namah।
592ॐ अणिम्ने नमः।Om Animne Namah।
593ॐ ईक्षायै नमः।Om Ikshayai Namah।
594ॐ सिद्ध्यै नमः।Om Siddhi Namah।
595ॐ वशित्वायै नमः।Om Vashitvayai Namah।
596ॐ ईशित्वायै नमः।Om Ishitwaai Namah।
597ॐ ऊर्ध्वनिवासिन्यै नमः।Om Urdhva-nivasini-Namah।
598ॐ लघिम्ने नमः।Om Laghimne Namah।
599ॐ सावित्र्यै नमः।Om Savitryai Namah।
600ॐ गायत्र्यै नमः।Om Gayatri Namah।
601ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।Om Bhuvaneshwaryai Namah।
602ॐ मनोहरायै नमः।Om Manoharayai Namah।
603ॐ चितायै नमः।Om Chitayai Namah।
604ॐ दिव्यायै नमः।Om Divyai Namah।
605ॐ देव्युदारायै नमः।Om Devyudaraayai Namah।
606ॐ मनोरमायै नमः।Om Manoramayai Namah।
607ॐ पिङ्गलायै नमः।Om Pingalayai Namah।
608ॐ कपिलायै नमः।Om Kapilayai Namah।
609ॐ जिह्वायै नमः।Om Jihvayai Namah।
610ॐ रसज्ञायै नमः।Om Rasajnyai Namah।
611ॐ रसिकायै नमः।Om Rasikayai Namah।
612ॐ रसायै नमः।Om Rasayai Namah।
613ॐ सुषुम्नेडायोगवत्यै नमः।Om Sushumneda Yogavatyai Namah।
614ॐ गान्धार्यै नमः।Om Gandharvayai Namah।
615ॐ नवकान्तकायै नमः।Om Navakantakayai Namah।
616ॐ पाञ्चालीरुक्मिणीराधाराध्यायै नमः।Om Panchalirukminiradharadhyayai Namah।
617ॐ राधिकायै नमः।Om Radhikai Namah।
618ॐ अमृतायै नमः।Om Amritayai Namah।
619ॐ तुलसीबृन्दायै नमः।Om Tulasibrindayai Namah।
620ॐ कैटभ्यै नमः।Om Kaitabhyai Namah।
621ॐ कपटेश्वर्यै नमः।Om Kapateshwaryai Namah।
622ॐ उग्रचण्डेश्वर्यै नमः।Om Ugrachandeshwaryai Namah।
623ॐ वीरजनन्यै नमः।Om Veerajananyai Namah।
624ॐ वीरसुन्दर्यै नमः।Om Veerasundaryai Namah।
625ॐ उग्रतारायै नमः।Om Ugrataraayai Namah।
626ॐ यशोदाख्यायै नमः।Om Yashodakhyai Namah।
627ॐ देवक्यै नमः।Om Devakyai Namah।
628ॐ देवमानितायै नमः।Om Devamanitaai Namah।
629ॐ निरञ्जनायै नमः।Om Niranjanayai Namah।
630ॐ चित्रदेव्यै नमः।Om Chitradevyai Namah।
631ॐ क्रोधिन्यै नमः।Om Krodhinyai Namah।
632ॐ कुलदीपिकायै नमः।Om Kuladeepikaai Namah।
633ॐ कुलरागीश्वर्यै नमः।Om Kularagishwaryai Namah।
634ॐ ज्वालायै नमः।Om Jwalayai Namah।
635ॐ मात्रिकायै नमः।Om Matrikai Namah।
636ॐ द्राविण्यै नमः।Om Dravinyai Namah।
637ॐ द्रवायै नमः।Om Dravayai Namah।
638ॐ योगीश्वर्यै नमः।Om Yogishwaryai Namah।
639ॐ महामार्यै नमः।Om Mahamaryai Namah।
640ॐ भ्रामर्यै नमः।Om Bhramaryai Namah।
641ॐ बिन्दुरूपिण्यै नमः।Om Bindurupinyai Namah।
642ॐ दूत्यै नमः।Om Dootyai Namah।
643ॐ प्राणेश्वर्यै नमः।Om Praneshwari Namah।
644ॐ गुप्तायै नमः।Om Guptayai Namah।
645ॐ बहुलायै नमः।Om Bahulayai Namah।
646ॐ डामर्यै नमः।Om Damaryai Namah।
647ॐ प्रभायै नमः।Om Prabhaai Namah।
648ॐ कुब्जिकायै नमः।Om Kubjikayai Namah।
649ॐ ज्ञानिन्यै नमः।Om Jnaninyai Namah।
650ॐ ज्येष्ठायै नमः।Om Jyeshtayai Namah।
651ॐ भुशुण्ड्यै नमः।Om Bhushundyai Namah।
652ॐ प्रकटाकृत्यै नमः।Om Prakatakrityai Namah।
653ॐ गोपिन्यै नमः।Om Gopinyai Namah।
654ॐ मायाकामबीजेश्वर्यै नमः।Om Mayakamabijeshwaryai Namah।
655ॐ प्रियायै नमः।Om Priyai Namah।
656ॐ शाकम्भर्यै नमः।Om Shakambharyai Namah।
657ॐ कोकनदायै नमः।Om Kokanadayai Namah।
658ॐ सुसत्यायै नमः।Om Susatyai Namah।
659ॐ तिलोत्तमायै नमः।Om Tilottamai Namah।
660ॐ अमेयायै नमः।Om Ameyaai Namah।
661ॐ विक्रमायै नमः।Om Vikramayai Namah।
662ॐ क्रूरायै नमः।Om Krurayai Namah।
663ॐ सम्यक्छीलायै नमः।Om Samyakchilayai Namah।
664ॐ त्रिविक्रमायै नमः।Om Trivikramayai Namah।
665ॐ स्वस्त्यै नमः।Om Swastyai Namah।
666ॐ हव्यवहायै नमः।Om Havyavahayai Namah।
667ॐ प्रीतिरुक्मायै नमः।Om Preetirukmayai Namah।
668ॐ धूम्रार्चिरङ्गदायै नमः।Om Dhoomararchirangadayai Namah।
669ॐ तपिन्यै नमः।Om Tapinyai Namah।
670ॐ तापिन्यै नमः।Om Tapinyai Namah।
671ॐ विश्वभोगदायै नमः।Om Visvabhogadayai Namah।
672ॐ धरणीधरायै नमः।Om Dharanidharayai Namah।
673ॐ त्रिखण्डायै नमः।Om Trikhandayai Namah।
674ॐ रोधिन्यै नमः।Om Rodhinyai Namah।
675ॐ वश्यायै नमः।Om Vashyai Namah।
676ॐ सकलायै नमः।Om Sakalayai Namah।
677ॐ शब्दरूपिण्यै नमः।Om Shabdarupinyai Namah।
678ॐ बीजरूपायै नमः।Om Seed-forming.
679ॐ महामुद्रायै नमः।Om Mahamudraai Namah।
680ॐ वशिन्यै नमः।Om Vashinyai Namah।
681ॐ योगरूपिण्यै नमः।Om Yoga-forming.
682ॐ अनङ्गकुसुमायै नमः।Om Anangakusumai Namah।
683ॐ अनङ्गरूपिण्यै नमः।Om Anangarupinyai Namah।
684ॐ अनङ्गमदनायै नमः।Om Anangamadanaayai Namah।
685ॐ अनङ्गरेखायै नमः।Om Anangarekhaai Namah।
686ॐ अनङ्गाङ्कुशेश्वर्यै नमः।Om Anangankusheshwaryai Namah।
687ॐ अनङ्गमालिन्यै नमः।Om Anangamalinyai Namah।
688ॐ कामेश्वर्यै नमः।Om Kamashevaryai Namah।
689ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः।Om Sarvarthasadhikayai Namah।
690ॐ सर्वतन्त्रमय्यै नमः।Om Sarvatantramayai Namah।
691ॐ सर्वमोदिन्यै नमः।Om Sarvamodinyai Namah।
692ॐ आनन्दरूपिण्यै नमः।Om Anandarupinyai Namah।
693ॐ वज्रेश्वर्यै नमः।Om Vajreshwaryai Namah।
694ॐ जयिन्यै नमः।Om Jayini Namah।
695ॐ सर्वदुःखक्षयङ्कर्यै नमः।Om Sarvadukkhakshayankaryai Namah।
696ॐ षडङ्गयुवत्यै नमः।Om Six-Young Woman.
697ॐ योगयुक्तायै नमः।Om Yogayuktayai Namah।
698ॐ ज्वालांशुमालिन्यै नमः।Om Jwalanshumalinyai Namah।
699ॐ दुराशयायै नमः।Om Durashayai Namah।
700ॐ दुराधारायै नमः।Om Duradharaayai Namah।
701ॐ दुर्जयायै नमः।Om Durjayai Namah।
702ॐ दुर्गरूपिण्यै नमः।Om Durgarupinyai Namah।
703ॐ दुरन्तायै नमः।Om Durantaai Namah।
704ॐ दुष्कृतिहरायै नमः।Om Dushkritiharayai Namah।
705ॐ दुर्ध्येयायै नमः।Om Durdheyai Namah।
706ॐ दुरतिक्रमायै नमः।Om Duratikramayai Namah।
707ॐ हंसेश्वर्यै नमः।Om Hanseshwaryai Namah।
708ॐ त्रिलोकस्थायै नमः।Om Trilokasthayai Namah।
709ॐ अनुरागिण्यै नमः।Om Anuraginiyai Namah।
710ॐ त्रिकोणनिलयायै नमः।Om Trikonanilayai Namah।
711ॐ नित्यायै नमः।Om Nityayai Namah।
712ॐ परमामृतरञ्जितायै नमः।Om Paramamritaranjitaayai Namah।
713ॐ महाविद्येश्वर्यै नमः।Om Mahavidyeshwaryai Namah।
714ॐ श्वेतायै नमः।Om shwetayai namaḥ.
715ॐ भेरुण्डायै नमः।Om Bherundayai Namah।
716ॐ कुलसुन्दर्यै नमः।Om Kulasundaryai Namah।
717ॐ त्वरितायै नमः।Om Tvaritayai Namah।
718ॐ भक्तिसंयुक्तायै नमः।Om Bhaktisanyuktayai Namah।
719ॐ भक्तिवश्यायै नमः।Om Bhaktivishyai Namah।
720ॐ सनातन्यै नमः।Om Sanatanyai Namah।
721ॐ भक्तानन्दमय्यै नमः।Om Bhaktanandamayai Namah।
722ॐ भक्तभावितायै नमः।Om Bhaktabhavitayai Namah।
723ॐ भक्तशङ्कर्यै नमः।Om Bhaktashankaryai Namah।
724ॐ सर्वसौन्दर्यनिलयायै नमः।Om Sarvasaundaryanilayai Namah।
725ॐ सर्वसौभाग्यशालिन्यै नमः।Om Sarvasaubhagyashalinyai Namah।
726ॐ सर्वसम्भोगभवनायै नमः।Om Sarvasambhogabhavanaayai Namah।
727ॐ सर्वसौख्यानुरूपिण्यै नमः।Om Sarvasoukhyanurupinyai Namah।
728ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः।Om Kumaripoojanaratayai Namah।
729ॐ कुमारीव्रतचारिण्यै नमः।Om Kumarivratacharinyai Namah।
730ॐ कुमारीभक्तिसुखिन्यै नमः।Om Kumaribhaktisukhinyai Namah।
731ॐ कुमारीरूपधारिण्यै नमः।Om Kumarirupadharini Namah।
732ॐ कुमारीपूजकप्रीतायै नमः।Om Kumaripoojakapritayai Namah।
733ॐ कुमारीप्रीतिदप्रियायै नमः।Om Kumaripreetidapriyayai Namah।
734ॐ कुमारीसेवकासङ्गायै नमः।Om Kumarisevakasangayai Namah।
735ॐ कुमारीसेवकालयायै नमः।Om Kumarisevakalayai Namah।
736ॐ आनन्दभैरव्यै नमः।Om Anandabhairavyai Namah।
737ॐ बालभैरव्यै नमः।Om Balabhairavyai Namah।
738ॐ वटुभैरव्यै नमः।Om Vatubhairavyai Namah।
739ॐ श्मशानभैरव्यै नमः।Om Shmashanbhairavyai Namah।
740ॐ कालभैरव्यै नमः।Om Kalabhairavyai Namah।
741ॐ पुरभैरव्यै नमः।Om Purabhairavyai Namah।
742ॐ महाभैरवपत्न्यै नमः।Om Mahabhairavapatnyai Namah।
743ॐ परमानन्दभैरव्यै नमः।Om Paramanandabhairavyai Namah।
744ॐ सुरानन्दभैरव्यै नमः।Om Suranandabhairavyai Namah।
745ॐ उन्मदानन्दभैरव्यै नमः।Om Unmadanandabhairavyai Namah।
746ॐ यज्ञानन्दभैरव्यै नमः।Om Yajnanandabhairavyai Namah।
747ॐ तरुणभैरव्यै नमः।Om Tarunabhairavyai Namah।
748ॐ ज्ञानानन्दभैरव्यै नमः।Om Jnanandabhairavyai Namah।
749ॐ अमृतानन्दभैरव्यै नमः।Om Amritanandabhairavyai Namah।
750ॐ महाभयङ्कर्यै नमः।Om Mahabhayakaryai Namah।
751ॐ तीव्रायै नमः।Om Tivrayai Namah।
752ॐ तीव्रवेगायै नमः।Om Tivravegaayai Namah।
753ॐ तरस्विन्यै नमः।Om Tarasvinyai Namah।
754ॐ त्रिपुरापरमेशान्यै नमः।Om Tripuraparameshanyai Namah।
755ॐ सुन्दर्यै नमः।Om Sundarayai Namah।
756ॐ पुरसुन्दर्यै नमः।Om Purasundaryai Namah।
757ॐ त्रिपुरेश्यै नमः।Om Tripureshyai Namah।
758ॐ पञ्चदश्यै नमः।Om Panchadasyai Namah।
759ॐ पञ्चम्यै नमः।Om Panchamyai Namah।
760ॐ पुरवासिन्यै नमः।Om Puravasini Namah।
761ॐ महासप्तदश्यै नमः।Om Mahasaptadasyai Namah।
762ॐ षोडश्यै नमः।Om Sixteenth Woman.
763ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः।Om Tripureshwaryai Namah।
764ॐ महाङ्कुशस्वरूपायै नमः।Om Mahankushasvaroopaayai Namah।
765ॐ महाचक्रेश्वर्यै नमः।Om Mahachakreshwaryai Namah।
766ॐ नवचक्रेश्वर्यै नमः।Om Navachakreshwaryai Namah।
767ॐ चक्रेश्वर्यै नमः।Om Chakreshwaryai Namah।
768ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः।Om Tripuramalinyai Namah।
769ॐ राजचक्रेश्वर्यै नमः।Om Rajachakreshwaryai Namah।
770ॐ राज्ञ्यै नमः।Om Rajnyai Namah।
771ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः।Om Mahatripurasundaryai Namah।
772ॐ सिन्दूरपूररुचिरायै नमः।Om Sindurpuraruchirayai Namah।
773ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः।Om Srimattripurasundaryai Namah।
774ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः।Om Sarvangasundaryai Namah।
775ॐ रक्तारक्तवस्त्रोत्तरीयकायै नमः।Om raktaraktavastrottariyakayai namaḥ.
776ॐ यवायावकसिन्दूररक्तचन्दनधारिण्यै नमः।Om Yavayavakasanduraraktachandanadharini Namah।
777ॐ यवायावकसिन्दूररक्तचन्दनरूपधृषे नमः।Om barley, goat, sindur, red sandalwood, bearer of the form.
778ॐ चमरीवालकुटिलायै नमः।Om Chamarivalkutilayai Namah।
779ॐ निर्मलश्यामकेशिन्यै नमः।Om Nirmalashyamakeshini Namah।
780ॐ वज्रमौक्तिकरत्नाढ्यायै नमः।Om Vajramoutikaratnaadhyai Namah।
781ॐ किरीटकुण्डलोज्ज्वलायै नमः।Om Kiritakundalojjvalayai Namah।
782ॐ रत्नकुण्डलसंयुक्तायै नमः।Om Ratnakundalasanyuktayai Namah।
783ॐ स्फुरद्गण्डमनोरमायै नमः।Om Sphuradgandamanoramayai Namah।
784ॐ कुञ्जरेश्वरकुम्भोत्थमुक्तारञ्जितनासिकायै नमः।Om Kunjareshwarakumbhotthamuktaranjitanasikayai namaḥ.
785ॐ मुक्ताविद्रुममाणिक्यहीराढ्यस्तनमण्डलायै नमः।Om breast-circle rich in pearls, coral, rubies and diamonds.
786ॐ सूर्यकान्तेन्दुकान्ताढ्यायै नमः।Om Suryakantendukantaadhyayai Namah।
787ॐ स्पर्शाश्मगलभूषणायै नमः।Om Sparshashmagalabhusanayai Namah।
788ॐ बीजपूरस्फुरद्बीजदन्तपङ्क्तये नमः।Om Bijapurasphuradbijadantapanktiye namaḥ.
789ॐ अनुत्तमायै नमः।Om Anuttmayai Namah।
790ॐ कामकोदण्डकाभग्नभ्रूकटाक्षप्रवर्षिण्यै नमः।Om Kamakodandakabhagnabhrukataakshapravarshiniyai namaḥ.
791ॐ मातङ्गकुम्भवक्षोजायै नमः।Om Matangakumbhavakshojaayai Namah।
792ॐ लसत्कनकदक्षिणायै नमः।Om Lasatkankadakshinayai Namah।
793ॐ मनोज्ञशष्कुलीकर्णायै नमः।Om Manojnashashkulikarnayai Namah।
794ॐ हंसीगतिविडम्बिन्यै नमः।Om Hansigatividambinyai Namah।
795ॐ पद्मरागाङ्गदद्योतद्दोश्चतुष्कप्रकाशिन्यै नमः।Om Padmaragangadadyotaddhoschatushkaprakashinyai Namah।
796ॐ कर्पूरागरुकस्तूरीकुङ्कुमद्रवलेपितायै नमः।Om Karpuragarukasturikunkumadravalepitayai Namah।
797ॐ विचित्ररत्नपृथिवीकल्पशाखितलस्थितायै नमः।Om Vichitraratnaprithivikalpashakhitalasthitaayai Namah।
798ॐ रत्नद्वीपस्फुरद्रत्नसिंहासननिवासिन्यै नमः।Om Ratnadvipasphuradratnasinghasananivasini Namah।
799ॐ षट्चक्रभेदनकर्यै नमः।Om Shatchakrabhedanakaryai Namah।
800ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः।Om Paramanandarupinyai Namah।
801ॐ सहस्रदलपद्मान्तायै नमः।Om Sahasradalapadmantayai Namah।
802ॐ चन्द्रमण्डलवर्तिन्यै नमः।Om Chandramandalavartinyai Namah।
803ॐ ब्रह्मरूपायै नमः।Om Brahmarupayai Namah।
804ॐ शिवक्रोडायै नमः।Om Shivakrodayai Namah।
805ॐ नानासुखविलासिन्यै नमः।Om Nanasukhavilasini Namah।
806ॐ हरविष्णुविरिञ्चीन्द्रग्रहनायकसेवितायै नमः।Om Haravishnuvirinchindragrahanayakasevitayai namaḥ.
807ॐ शिवायै नमः।Om Shivayai Namah।
808ॐ शैवायै नमः।Om Shivayai Namah।
809ॐ शिवनादिन्यै नमः।Om Shivanadinyai Namah।
810ॐ महादेवप्रियायै नमः।Om Mahadevapriyayai Namah।
811ॐ देव्यै नमः।Om Devi Namah।
812ॐ अनङ्गमेखलायै नमः।Om Anangamekhalayai Namah।
813ॐ उपयोगिन्यै नमः।Om Usefulness.
814ॐ मतायै नमः।Om Matayai Namah।
815ॐ वैष्णव्यै नमः।Om Vaishnavyai Namah।
816ॐ शिवरूपिण्यै नमः।Om Shivarupinyai Namah।
817ॐ अलम्बुसायै नमः।Om Alambusayai Namah।
818ॐ क्रोधरूपायै नमः।Om Krodharupayai Namah।
819ॐ सुमेखलायै नमः।Om Sumekhalayai Namah।
820ॐ हस्तिजिह्वायै नमः।Om Hastijihvayai Namah।
821ॐ इडायै नमः।Om Idaai Namah।
822ॐ शुभङ्कर्यै नमः।Om Shubhankaryai Namah।
823ॐ दक्षसूत्र्यै नमः।Om Dakshasutryai Namah।
824ॐ सुषुम्नायै नमः।Om Sushumnai Namah।
825ॐ गन्धिन्यै नमः।Om Gandhinyai Namah।
826ॐ भगात्मिकायै नमः।Om Bhagatmikaai Namah।
827ॐ भगाधारायै नमः।Om Bhagadharāyai namaḥ.
828ॐ भगेश्यै नमः।Om Bhageshyai Namah।
829ॐ भगरूपिण्यै नमः।Om Bhagarupinyai Namah।
830ॐ लिङ्गाख्यायै नमः।Om Lingakhyai Namah।
831ॐ कामेश्यै नमः।Om Kameshyai Namah।
832ॐ त्रिपुरायै भैरव्यै नमः।Om Tripuraai Bhairavyai Namah।
833ॐ लिङ्गगीत्यै नमः।Om Lingageetyai Namah।
834ॐ सुगीत्यै नमः।Om Sugeetyai Namah।
835ॐ लिङ्गस्थायै नमः।Om Lingasthayai Namah।
836ॐ लिङ्गरूपधृषे नमः।Om Lingarupadharshe Namah।
837ॐ लिङ्गमालायै नमः।Om Lingamalaai Namah।
838ॐ लिङ्गभवायै नमः।Om Lingabhavayai Namah।
839ॐ लिङ्गलिङ्गायै नमः।Om Lingalingaayai Namah।
840ॐ पावक्यै नमः।Om Pavakyai Namah।
841ॐ कौशिक्यै नमः।Om Kaushikyai Namah।
842ॐ प्रेमरूपायै नमः।Om Premarupayai Namah।
843ॐ प्रियंवदायै नमः।Om Priyanvadayai Namah।
844ॐ गृध्ररूप्यै नमः।Om Gridhrarupyai Namah।
845ॐ शिवारूपायै नमः।Om Shivarupayai Namah।
846ॐ चक्रेश्यै नमः।Om Chakreshyai Namah।
847ॐ चक्ररूपधृषे नमः।Om Chakrarupadharshe Namah।
848ॐ आत्मयोन्यै नमः।Om Atmayonnyai Namah।
849ॐ ब्रह्मयोन्यै नमः।Om Brahmayonyai Namah।
850ॐ जगद्योन्यै नमः।Om Jagadyonyāi Namah।
851ॐ अयोनिजायै नमः।Om Ayonijaai Namah।
852ॐ भगरूपायै नमः।Om Bhagarupayai Namah।
853ॐ भगस्थात्र्यै नमः।Om Bhagasthatryai Namah।
854ॐ भगिन्यै नमः।Om Bhaginiyai Namah।
855ॐ भगमालिन्यै नमः।Om Bhagamalinyai Namah।
856ॐ भगाधाररूपिण्यै नमः।Om Bhagadhararupinyai Namah।
857ॐ भगशालिन्यै नमः।Om Bhagashalinyai Namah।
858ॐ लिङ्गाभिधायिन्यै नमः।Om Lingabhidhayini Namah।
859ॐ लिङ्गप्रियायै नमः।Om Lingapriyayai Namah।
860ॐ लिङ्गनिवासिन्यै नमः।Om Linganivasini Namah।
861ॐ लिङ्गिन्यै नमः।Om Linginyai Namah।
862ॐ लिङ्गरूपिण्यै नमः।Om Lingarupinyai Namah।
863ॐ लिङ्गसुन्दर्यै नमः।Om Lingasundaryai Namah।
864ॐ लिङ्गरीत्यै नमः।Om Lingarityai Namah।
865ॐ महाप्रीत्यै नमः।Om Mahapreetyai Namah।
866ॐ भगगीत्यै नमः।Om Bhagageetyai Namah।
867ॐ महासुखायै नमः।Om Mahasukhayai Namah।
868ॐ लिङ्गनामसदानन्दायै नमः।Om Linganamasadanandayai Namah।
869ॐ भगनामसदारत्यै नमः।Om Bhaganamasadaratyai Namah।
870ॐ भगनामसदानन्दायै नमः।Om Bhaganamasadanandayai Namah।
871ॐ लिङ्गनामसदारत्यै नमः।Om Linganamasadaratyai Namah।
872ॐ लिङ्गमालाकराभूषायै नमः।Om Lingamalakarabhushayai Namah।
873ॐ भगमालाविभूषणायै नमः।Om Bhagamalavibhusanayai Namah।
874ॐ भगलिङ्गामृतवरायै नमः।Om Bhagalingamritavarayai Namah।
875ॐ भगलिङ्गामृतात्मिकायै नमः।Om Bhagalingamritaatmikaai Namah।
876ॐ भगलिङ्गार्चनप्रीतायै नमः।Om Bhagalingaarchanapritayai Namah।
877ॐ भगलिङ्गस्वरूपिण्यै नमः।Om Bhagalingasvaroopinyai Namah।
878ॐ भगलिङ्गस्वरूपायै नमः।Om Bhagalingasvaroopaayai Namah।
879ॐ भगलिङ्गसुखावहायै नमः।Om Bhagalingasukhavahayai Namah।
880ॐ स्वयम्भूकुसुमप्रीतायै नमः।Om Svayambhukusumapritayai Namah।
881ॐ स्वयम्भूकुसुमार्चितायै नमः।Om Svayambhukusumaarchitayai Namah।
882ॐ स्वयम्भूकुसुमप्राणायै नमः।Om Svayambhukusumapranayai Namah।
883ॐ स्वयम्भूकुसुमोत्थितायै नमः।Om Svayambhukusumaotthitaayai Namah।
884ॐ स्वयम्भूकुसुमस्नातायै नमः।Om Svayambhukusumasnatayai Namah।
885ॐ स्वयम्भूपुष्पतर्पितायै नमः।Om Svayambhupushpatarpitayai Namah।
886ॐ स्वयम्भूपुष्पघटितायै नमः।Om Svayambhupushpaghatitayai Namah।
887ॐ स्वयम्भूपुष्पधारिण्यै नमः।Om Svayambhupushpadharini Namah।
888ॐ स्वयम्भूपुष्पतिलकायै नमः।Om Svayambhupushpatilakayai Namah।
889ॐ स्वयम्भूपुष्पचर्चितायै नमः।Om Svayambhupushpacharchitayai Namah।
890ॐ स्वयम्भूपुष्पनिरतायै नमः।Om Svayambhupushpaniratayai Namah।
891ॐ स्वयम्भूकुसुमाग्रहायै नमः।Om Svayambhukusumagrahayai Namah।
892ॐ स्वयम्भूपुष्पयज्ञेशायै नमः।Om Svayambhupushpayajneshayai Namah।
893ॐ स्वयम्भूकुसुममालिकायै नमः।Om Svayambhukusumamalikayai Namah।
894ॐ स्वयम्भूपुष्पनिचितायै नमः।Om Svayambhupushpanichitayai Namah।
895ॐ स्वयम्भूकुसुमप्रियायै नमः।Om Svayambhukusumapriyayai Namah।
896ॐ स्वयम्भूकुसुमादानलालसोन्मत्तमानसायै नमः।Om Svayambhukusumadanalalasonmattamanasayai Namah।
897ॐ स्वयम्भूकुसुमानन्दलहरीस्निग्धदेहिन्यै नमः।Om Svayambhukusumanandalaharisnigdhadehini Namah।
898ॐ स्वयम्भूकुसुमाधारायै नमः।Om Svayambhukusumadharayai Namah।
899ॐ स्वयम्भूकुसुमाकुलायै नमः।Om Svayambhukusumakulayai Namah।
900ॐ स्वयम्भूपुष्पनिलयायै नमः।Om Svayambhupushpanilayai Namah।
901ॐ स्वयम्भूपुष्पवासिन्यै नमः।Om Svayambhupushpavasini Namah।
902ॐ स्वयम्भूकुसुमस्निग्धायै नमः।Om Svayambhukusumasnigdhaayai Namah।
903ॐ स्वयम्भूकुसुमात्मिकायै नमः।Om Svayambhukusumatmikaai Namah।
904ॐ स्वयम्भूपुष्पकरिण्यै नमः।Om Svayambhupushpakarinyai Namah।
905ॐ स्वयम्भूपुष्पमालिकायै नमः।Om Svayambhupushpamalikayai Namah।
906ॐ स्वयम्भूकुसुमन्यासायै नमः।Om Svayambhukusumanyasayai Namah।
907ॐ स्वयम्भूकुसुमप्रभायै नमः।Om Svayambhukusumaprabhaai Namah।
908ॐ स्वयम्भूकुसुमज्ञानायै नमः।Om Svayambhukusumajnanaayai Namah।
909ॐ स्वयम्भूपुष्पभोगिन्यै नमः।Om Svayambhupushpabhoginiyai Namah।
910ॐ स्वयम्भूकुसुमोल्लासायै नमः।Om Svayambhukusumollasaayai Namah।
911ॐ स्वयम्भूपुष्पवर्षिण्यै नमः।Om Svayambhupushpavarshini Namah।
912ॐ स्वयम्भूकुसुमानन्दायै नमः।Om Svayambhukusumanandayai Namah।
913ॐ स्वयम्भूपुष्पपुष्पिण्यै नमः।Om Svayambhupushpapushpinyai Namah।
914ॐ स्वयम्भूकुसुमोत्साहायै नमः।Om Svayambhukusumotsahayai Namah।
915ॐ स्वयम्भूपुष्परूपिण्यै नमः।Om Svayambhupushparupinyai Namah।
916ॐ स्वयम्भूकुसुमोन्मादायै नमः।Om Svayambhukusumonmadayai Namah।
917ॐ स्वयम्भूपुष्पसुन्दर्यै नमः।Om Svayambhupushpasundaryai Namah।
918ॐ स्वयम्भूकुसुमाराध्यायै नमः।Om Svayambhukusumaradhyayai Namah।
919ॐ स्वयम्भूकुसुमोद्भवायै नमः।Om Svayambhukusumaodbhavayai Namah।
920ॐ स्वयम्भूकुसुमव्यग्रायै नमः।Om Svayambhukusumavyagraai Namah।
921ॐ स्वयम्भूपुष्पपूजितायै नमः।Om Svayambhupushpapoojitayai Namah।
922ॐ स्वयम्भूपूजकप्राज्ञायै नमः।Om Svayambhupoojakaprajnayai Namah।
923ॐ स्वयम्भूहोतृमात्रिकायै नमः।Om Svayambhuhotrimatrikayai Namah।
924ॐ स्वयम्भूदातृरक्षित्र्यै नमः।Om Svayambhudatrirakshitryai Namah।
925ॐ स्वयम्भूभक्तभाविकायै नमः।Om Svayambhubhaktabhavikai Namah।
926ॐ स्वयम्भूपूजकप्रियायै नमः।Om Svayambhupoojakapriyayai Namah।
927ॐ स्वयम्भूवन्दकाधारायै नमः।Om Svayambhuvandakadharaayai Namah।
928ॐ स्वयम्भूनिन्दकान्तकायै नमः।Om Svayambhunindakantakayai Namah।
929ॐ स्वयम्भूप्रदसर्वस्वायै नमः।Om Svayambhupradasarvasvayai Namah।
930ॐ स्वयम्भूप्रदपुत्रिण्यै नमः।Om Svayambhupradaputrinyai Namah।
931ॐ स्वयम्भूप्रदसस्मेरायै नमः।Om Svayambhupradassmerayai Namah।
932ॐ स्वयम्भूतशरीरिण्यै नमः।Om Svayambhutasharini Namah।
933ॐ सर्वलोकोद्भवप्रीतायै नमः।Om Sarvalokodbhavapritayai Namah।
934ॐ सर्वलोकोद्भवात्मिकायै नमः।Om Sarvalokodbhavatmikaai Namah।
935ॐ सर्वकालोद्भवोद्भावायै नमः।Om Sarvakalodbhavodbhavayai Namah।
936ॐ सर्वकालोद्भवोद्भवायै नमः।Om Sarvakalodbhavodbhavayai Namah।
937ॐ कुण्डपुष्पसमप्रीत्यै नमः।Om Kundapushpasamaprityai Namah।
938ॐ कुण्डपुष्पसमारत्यै नमः।Om Kundapushpasamaratyai Namah।
939ॐ कुण्डगोलोद्भवप्रीतायै नमः।Om Kundagolodbhavapritayai Namah।
940ॐ कुण्डगोलोद्भवात्मिकायै नमः।Om Kundagolodbhavatmikaai Namah।
941ॐ स्वयम्भुवे नमः।Om Svayambhuve Namah।
942ॐ शक्तायै नमः।Om Shaktaai Namah।
943ॐ लोकपावन्यै नमः।Om Lokapavanyai Namah।
944ॐ विमेधायै नमः।Om Vimedhaayai Namah।
945ॐ सुरसुन्दर्यै नमः।Om Surasundaryai Namah।
946ॐ अश्विन्यै नमः।Om Ashwini Namah।
947ॐ पुष्यायै नमः।Om Pushyai Namah।
948ॐ तेजस्विचन्द्रमण्डलायै नमः।Om Tejaswichandramandalayai Namah।
949ॐ सूक्ष्मासूक्ष्मप्रदायै नमः।Om Sukshmasukshmapradayai Namah।
950ॐ सूक्ष्मासूक्ष्मभयविनाशिन्यै नमः।Om Subtle-subtle-fear-destroyer.
951ॐ वरदायै नमः।Om Varadayai Namah।
952ॐ अभयदायै नमः।Om Abhayadayai Namah।
953ॐ मुक्तिबन्धविनाशिन्यै नमः।Om Muktibandhavinashinyai Namah।
954ॐ कामुक्यै नमः।Om Kamukyai Namah।
955ॐ कामदायै नमः।Om Kamadayai Namah।
956ॐ कामाख्यायै नमः।Om Kamakhyai Namah।
957ॐ सुखदायै नमः।Om Sukhdayai Namah।
958ॐ दुःखदायै नमः।Om Dukhdayai Namah।
959ॐ मोक्षायै नमः।Om Mokshayai Namah।
960ॐ मोक्षदार्थप्रकाशिन्यै नमः।Om Mokshadaarthaprakashinyai Namah।
961ॐ दुष्टादुष्टमत्यै नमः।Om Dushtadushtamatyai Namah।
962ॐ सर्वकार्यविनाशिन्यै नमः।Om Sarvakaryavinashinyai Namah।
963ॐ शुक्राधारायै नमः।Om Shukradharaayai Namah।
964ॐ शुक्ररूपायै नमः।Om Shukrarupayai Namah।
965ॐ शुक्रसिन्धुनिवासिन्यै नमः।Om Shukrasindhunivasini Namah।
966ॐ शुक्रालयायै नमः।Om Shukralayai Namah।
967ॐ शुक्रभोगायै नमः।Om Shukrabhogayai Namah।
968ॐ शुक्रपूजासदारत्यै नमः।Om Shukrapoojasadartyai Namah।
969ॐ शुक्रपूज्यायै नमः।Om Shukrapoojyaayai Namah।
970ॐ शुक्रहोमसन्तुष्टायै नमः।Om Shukrahomasantushtayai Namah।
971ॐ शुक्रवत्सलायै नमः।Om Shukravatsalayai Namah।
972ॐ शुक्रमूर्त्यै नमः।Om Shukramurtyai Namah।
973ॐ शुक्रदेहायै नमः।Om Shukradehayai Namah।
974ॐ शुक्रपूजकपुत्रिण्यै नमः।Om Shukrapoojakaputrinyai Namah।
975ॐ शुक्रस्थायै नमः।Om Shukrasthayai Namah।
976ॐ शुक्रिण्यै नमः।Om Shukrinyai Namah।
977ॐ शुक्रसंस्पृहायै नमः।Om Shukra Sansprihayai Namah।
978ॐ शुक्रसुन्दर्यै नमः।Om Shukrasundaryai Namah।
979ॐ शुक्रस्नातायै नमः।Om Shukrasnatayai Namah।
980ॐ शुक्रकर्यै नमः।Om Shukrakaryai Namah।
981ॐ शुक्रसेव्यायै नमः।Om Shukrasevyai Namah।
982ॐ अतिशुक्रिण्यै नमः।Om Atishukrinyai Namah।
983ॐ महाशुक्रायै नमः।Om Mahashukrai Namah।
984ॐ शुक्रभवायै नमः।Om Shukrabhavayai Namah।
985ॐ शुक्रवृष्टिविधायिन्यै नमः।Om Shukravarshividhayini Namah।
986ॐ शुक्राभिधेयायै नमः।Om Shukrabhidheyai Namah।
987ॐ शुक्रार्हायै नमः।Om Shukrarhayai Namah।
988ॐ शुक्रवन्दकवन्दितायै नमः।Om Shukravandakavanditaayai Namah।
989ॐ शुक्रानन्दकर्यै नमः।Om Shukranandakaryai Namah।
990ॐ शुक्रसदानन्दविधायिन्यै नमः।Om Shukrasadanandavidhayini Namah।
991ॐ शुक्रोत्साहायै नमः।Om Shukrotsahayai Namah।
992ॐ सदाशुक्रपूर्णायै नमः।Om Sadashukrapurnayai Namah।
993ॐ शुक्रमनोरमायै नमः।Om Shukramanoramayai Namah।
994ॐ शुक्रपूजकसर्वस्वायै नमः।Om Shukrapoojakasarvasvayai Namah।
995ॐ शुक्रनिन्दकनाशिन्यै नमः।Om Shukranindakanashinyai Namah।
996ॐ शुक्रात्मिकायै नमः।Om Shukratmikaai Namah।
997ॐ शुक्रसम्पदे नमः।Om Shukrasampadaye Namah।
998ॐ शुक्राकर्षणकारिण्यै नमः।Om Shukrakarshanakarini Namah।
999ॐ रक्ताशयायै नमः।Om Raktashayai Namah।
1000ॐ रक्तभोगायै नमः।Om Raktabhogayai Namah।
1001ॐ रक्तपूजासदारत्यै नमः।Om Raktapoojasadartyai Namah।
1002ॐ रक्तपूज्यायै नमः।Om Raktapoojyaayai Namah।
1003ॐ रक्तहोमायै नमः।Om Raktahomayai Namah।
1004ॐ रक्तस्थायै नमः।Om Raktasthayai Namah।
1005ॐ रक्तवत्सलायै नमः।Om Raktavatsalayai Namah।
1006ॐ रक्तपूर्णारक्तदेहायै नमः।Om Raktapurnaraktadehayai Namah।
1007ॐ रक्तपूजकपुत्रिण्यै नमः।Om Raktapoojakaputrinyai Namah।
1008ॐ रक्ताख्यायै नमः।Om Raktakhyai Namah।
1009ॐ रक्तिन्यै नमः।Om Raktinyai Namah।
1010ॐ रक्तसंस्कृतायै नमः।Om Raktasanskritayai Namah।
1011ॐ रक्तसुन्दर्यै नमः।Om Raktasundaryai Namah।
1012ॐ रक्ताभिदेहायै नमः।Om Raktabhidehayai Namah।
1013ॐ रक्तार्हायै नमः।Om Raktaarhayai Namah।
1014ॐ रक्तवन्दकवन्दितायै नमः।Om Raktavandakavanditaayai Namah।
1015ॐ महारक्तायै नमः।Om Maharaktayai Namah।
1016ॐ रक्तभवायै नमः।Om Raktabhavayai Namah।
1017ॐ रक्तवृष्टिविधायिन्यै नमः।Om Raktavarshividhayini Namah।
1018ॐ रक्तस्नातायै नमः।Om Raktasnatayai Namah।
1019ॐ रक्तप्रीतायै नमः।Om Raktapreetayai Namah।
1020ॐ रक्तसेव्यातिरक्तिन्यै नमः।Om Raktasevyatiraktinyai Namah।
1021ॐ रक्तानन्दकर्यै नमः।Om Raktanandakaryai Namah।
1022ॐ रक्तसदानन्दविधायिन्यै नमः।Om Raktasadanandavidhayini Namah।
1023ॐ रक्तारक्तायै नमः।Om Raktaraktayai Namah।
1024ॐ रक्तपूर्णायै नमः।Om Raktapurnayai Namah।
1025ॐ रक्तसव्येक्षणीरमायै नमः।Om Raktasavyekshaniramayai Namah।
1026ॐ रक्तसेवकसर्वस्वायै नमः।Om Raktasevakasarvasvayai Namah।
1027ॐ रक्तनिन्दकनाशिन्यै नमः।Om Raktanindakanashinyai Namah।
1028ॐ रक्तात्मिकायै नमः।Om Raktaatmikaai Namah।
1029ॐ रक्तरूपायै नमः।Om Raktarupayai Namah।
1030ॐ रक्ताकर्षणकारिण्यै नमः।Om Raktakarshanakarini Namah।
1031ॐ रक्तोत्साहायै नमः।Om Raktotsahayai Namah।
1032ॐ रक्तव्यग्रायै नमः।Om Raktavyagraai Namah।
1033ॐ रक्तपानपरायणायै नमः।Om Raktapanaparayanayai Namah।
1034ॐ शोणितानन्दजनन्यै नमः।Om Shonitanandajananyai Namah।
1035ॐ कल्लोलस्निग्धरूपिण्यै नमः।Om Kallolasnigdharupinyai Namah।
1036ॐ साधकान्तर्गतायै नमः।Om Sadhakantargatayai Namah।
1037ॐ पापनाशिन्यै नमः।Om Papanashinyai Namah।
1038ॐ साधूनां हृदि संस्थात्र्यै नमः।Om Sadhunaam Hridi Sansthatryai Namah।
1039ॐ साधकानन्दकारिण्यै नमः।Om Sadhakanandakarinyai Namah।
1040ॐ साधकानां जनन्यै नमः।Om Mother of the Seekers.
1041ॐ साधकप्रियकारिण्यै नमः।Om Sadhakapriyakarinyai Namah।
1042ॐ साधकप्रचुरानन्दसम्पत्तिसुखदायिन्यै नमः।Om Sadhakaprachuranandasampattisukhadayini Namah।
1043ॐ साधकासाधकप्राणायै नमः।Om Sadhakasadhakapranayai Namah।
1044ॐ साधकासक्तमानसायै नमः।Om Sadhakasaktamanasayai Namah।
1045ॐ साधकोत्तमसर्वस्वायै नमः।Om Sadhakottamasarvasvayai Namah।
1046ॐ साधकायै नमः।Om Sadhakayai Namah।
1047ॐ भक्तरक्तपायै नमः।Om Bhaktaraktapayai Namah।
1048ॐ साधकानन्दसन्तोषायै नमः।Om Sadhakanandasantoshayai Namah।
1049ॐ साधकारिविनाशिन्यै नमः।Om Sadhakarivinashinyai Namah।
1050ॐ आत्मविद्यायै नमः।Om Atmavidyaai Namah।
1051ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः।Om Brahmavidyaai Namah।
1052ॐ परब्रह्मकुटुम्बिन्यै नमः।Om Parabrahmakutumbinyai Namah।
1053ॐ त्रिकूटस्थायै नमः।Om Trikutasthayai Namah।
1054ॐ पञ्चकूटायै नमः।Om Panchakutai Namah।
1055ॐ सर्वकूटशरीरिण्यै नमः।Om Sarvakutasharirinyai Namah।
1056ॐ सर्ववर्णमय्यै नमः।Om Sarvavarnamayi Namah।
1057ॐ वर्णजपमालाविधायिन्यै नमः।Om Varnajapamalavidhayini Namah।
देवी काली सहस्रनामावली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *